Door het tekort aan softwareontwikkelaars en achterblijvende financiering van IT-initiatieven hebben bedrijven moeite competitief en vernieuwend te blijven. Business-afdelingen gaan liever ‘zelf aan de slag’, terwijl IT-verantwoordelijken wijzen op grote risico’s op het gebied van governance, security en ondersteuning. Daarop duidt een wereldwijde enquete van Mendix.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de aanname dat heldere communicatie tussen business en IT een noodzakelijke voorwaarde is voor succesvolle introductie van innovatieve technologische oplossingen. Zo blijkt er onder andere veel waardering te bestaan vanuit de business voor de inbreng van IT-professionals.

De respondenten waren het er vrijwel unaniem over eens (95%) dat de betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven van toegevoegde waarde is. Bovendien stelt 70 procent van de ondervraagden dat IT een ‘value driver’ is en geen ‘cost center’. Zo gelooft tweederde dat de IT-afdeling in staat is snel te reageren op marktveranderingen en de productiviteit van werknemers te verhogen (65%). Maar om het potentieel van de IT-afdeling ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, moeten er wel een aantal hindernissen genomen worden, vinden de respondenten.

Strijd over budgetten

Gevraagd naar budgettering en operationele prioriteiten, is er onder de respondenten minder eendracht zichtbaar. De helft van de IT-professionals acht de IT-budgetten onvoldoende om schaalbare oplossingen te kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot de business, waarvan 68 procent geen uitdagingen ziet op het gebied van financiering. Volgens 59 procent van de ondervraagde IT’ers drukt de support van legacy-systemen zwaar op het budget en dit zorgt voor een rem op innovatie. Bijna de helft van de IT-professionals geeft aan problemen te ervaren bij het overtuigen van de stakeholders voor belangrijke business-initiatieven.

De patstelling tussen business en IT wordt onderstreept door de gedeelde overtuiging (77% IT en 71% business) dat er grote achterstanden zijn bij de uitvoering van IT-verzoeken. De wachttijd kan oplopen tot maanden of zelfs jaren. Bijna twee derde van de business stakeholders (61%) zegt dat minder dan de helft van hun IT-aanvragen wordt geïmplementeerd. Beide groepen respondenten zijn het erover eens zijn dat ‘zelf aan de slag gaan’ of ‘projecten starten met shadow-IT’, dus zonder de ondersteuning van de IT-afdeling, sterk is toegenomen de afgelopen vijf jaar.

“Terwijl business- en IT-gebruikers het eens zijn over de dringende noodzaak om werk te maken van de digitale agenda van de organisatie, verschillen ze van mening over de manier om achterstanden weg te werken en bedrijfskritische schaalbare oplossingen te ontwikkelen”, zegt Jon Scolamiero, manager Architecture & Governance bij Mendix.

“IT wordt vaak gezien en gemanaged als een kostenpost en dat leidt tot een enorme toename van shadow-IT. Verantwoordelijken vanuit de business zeggen dat ze de hulp van IT nodig hebben om strategische doelen en RoI te behalen, maar slechts een klein gedeelte, 32 procent, begrijpt dat de IT-budgetten hiervoor onvoldoende en te weinig flexibel zijn.”

Verschil in perceptie

De onderzoeksresultaten laten een interessant verschil zien in perceptie die leeft onder de IT-afdelingen en business-afdelingen. Vrijwel alle respondenten (96%) zijn het erover eens dat de impact van het niet tijdig leveren van IT-oplossingen groot is. IT-personeel stelt dat dit voornamelijk te merken is aan frustratie vanuit de business en verlies van het moreel onder de werknemers. Voor de business zijn vooral lange doorlooptijden voor gemiste strategische kansen en omzetdaling, minder concurrentievoordeel en andere negatieve effecten op de RoI de zichtbare effecten.

“We zien ook een verschil in opvatting tussen business en IT als we kijken naar het wensenlijstje en de prioriteiten voor digitalisering. De business wil graag aandacht voor innovatie en technologie met een positieve impact op de RoI, terwijl IT stelt dat ze weinig kunnen uitrichten zolang het leeuwendeel van het budget gaat naar het verhelpen van supportvragen, legacy-systemen, backend-integraties, onderhoud en governance”, zegt Scolamiero.

Shadow IT

De scherpste tegenstelling in het onderzoek komt aan het licht als beide groepen wordt gevraagd naar hun mening om digitale projecten te starten zonder de hulp van IT. Met andere woorden: zelf aan de slag gaan als ‘citizen developers’ of het inzetten van ‘shadow IT’. Respondenten vanuit de business vinden overwegend dat dit een goede ontwikkeling is (69%), terwijl bijna hetzelfde percentage IT professionals juist niet zo gecharmeerd is van dit idee (70%).

Deze groep noemt als belangrijkste bezwaren nieuwe supportvragen die de IT-afdeling moet oplossen en de security-risico’s voor de core systems: 91 procent zegt dat het ‘gevaarlijk’ is om applicaties te ontwikkelen zonder op de hoogte te zijn van de regels op het gebied van governance, data-beveiliging en compatibiliteit met de IT-infrastructuur.

Er is echter vrijwel unanieme overeenstemming (99 procent) bij alle respondenten dat low-code functionaliteiten (zoals eenvoudige integraties, snelle implementatie en gemakkelijke samenwerking) hun organisaties ten goede kan komen. IT-professionals zijn echter voorzichtig: 28% ziet toegevoegde waarde in low-code, in vergelijking met 55% van de business professionals.

Over het onderzoek

In opdracht van low-code specialist Mendix heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau Dimensional Research meer dan duizend business en IT-stakeholders in middelgrote en grote organisaties ondervraagd in de Benelux, Duitsland, de VS en het VK.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam