Tata Steel Europe, onderdeel van de Indiase Tata Group, heeft de afgelopen vijf jaar een ambitieuze digitale transformatie doorgevoerd. IT en technologie promoveerden van ondersteunend naar een bron van nieuwe businesswaarde. Kees Gerretse, CIO en Transformation Director, vertelt over het gelopen traject en blikt vooruit op de toekomst binnen een uitdagende marktdynamiek.

De staalmarkt is volgens Gerretse bijzonder competitief en altijd in beweging. Zeker in de afgelopen tien jaar is de sector sterk beïnvloed door onder meer import vanuit China. Bovendien zijn er in Europa enkele grote en machtige afnemers – onder meer in de automotive, die de markt bepalen. Binnen deze dynamiek van vraag en aanbod ligt een behoorlijke druk op omzet en kosten, wat zal zowel wereldwijd als in Europa kan leiden tot fusies en overnames. “Een proces waar we als Nederlandse tak van het bedrijf middenin zitten.”

Hoewel het Nederlandse Tata Steel relatief goed draait, is ook hier de druk – nog eens versterkt door de coronacrisis – voelbaar. “Het is belangrijk om je te onderscheiden op het gebied van producten, onder meer door het aanbieden van een totaalpakket. IT en digitalisering zijn belangrijke elementen om aan de top van de markt te blijven en de stap naar voren te kunnen blijven maken.”

Geïntegreerde aanpak

Die technologie-drive gaat gepaard met flinke investeringen. “IT was altijd een fundamentele component binnen de primaire processen, maar werd tot voor vier, vijf jaar geleden vooral gezien als ondersteunend. We vonden dat technologie veel meer geïntegreerd moest worden in het totale businessproces, om zo bij te dragen aan competitief voordeel. Denk daarbij aan e-commerce en analytics.”

Het hielp enorm dat Kees Gerretse zelf afkomstig is uit de business. Hij was onder meer directeur supply chain, verantwoordelijk voor research & development en voor procurement. “Ik was een beetje verbaasd toen ik gevraagd werd door de CIO-rol, want ik heb niet echt een achtergrond in IT. Maar ik begreep het wel, omdat IT redelijk op een eiland stond in die tijd. Een van mijn opdrachten was het dichter bij elkaar brengen van IT en business. Dat vroeg om een meer geïntegreerde aanpak.”

Value mapping

Gerretse vervolgt: “We hebben na mijn aantreden als CIO vier zaken afgesproken om IT een meer competitief element in de totale bedrijfsvoering te maken. Als eerste hebben we als executive committee, raad van bestuur, IT en business een geïntegreerde digitale visie en agenda ontwikkeld – inclusief governance, versterking van de architectuur en het opzetten van de digitale roadmaps voor de implementatie.”

“We hebben vier zaken afgesproken om IT een competitief element in de totale bedrijfsvoering te maken”

Samen met de stakeholders in de business zijn de prioriteiten van het bedrijf bepaald, inclusief de benodigde budgetten om die te kunnen realiseren. Niet langer waren alleen de kosten leidend bij de afweging om ergens geld en middelen in te stoppen; door middel van ‘value mapping’ werd bepaald welke trajecten uiteindelijk de meeste toegevoegde waarde zouden realiseren. “Ondanks de beperkingen qua budget is het aantal projecten in vier tot vijf jaar tijd ongeveer verdrievoudigd.”

Daarnaast is bij Tata Steel Europe volop aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een digitale cultuur en digitaal bewustzijn. “Met name om de adoptie en het daadwerkelijke gebruik van digitale mogelijkheden te stimuleren en mensen attent te maken op het belang van security”, aldus Kees Gerretse, die hier later nog op terug zou komen.

Lighthouse-award

Trots is de CIO en Transformation Director op de activiteiten rond data en analytics, waarvoor Tata Steel in 2018 de prestigieuze Lighthouse-award van het World Economic Forum kreeg. “Daarmee wordt echt geld verdiend”, zegt hij. “Bijvoorbeeld in combinatie met kunstmatige intelligentie en IoT bij de optimalisering van het staal-fabricageproces en de supplychain. Ook de delivery-performance is verbeterd. Andere voordelen liggen op het gebied van sales en marketing, zoals het kunnen voorspellen van de vraag. Tevens kunnen we onze producten effectiever op de markt zetten en de ‘customer experience’ verbeteren.”

Qua IT heeft Tata Steel Europe flinke stappen gezet. Ter vervanging van de traditionele mainframe-omgeving is vol ingezet op de Microsoft Azure-cloud. “We besteden qua IT veel uit, maar ten aanzien van de implementatie van de multicloud-strategie wilden we voldoende kennis in huis houden. Om die reden hebben we zelf een ‘cloud competence center’ opgezet. Ook het vendor-management en de inkoop houden we in eigen huis. Onze data-specialisten leiden we met de hulp van onze partners Tata Consultancy Services (TCS) en Capgemini zelf op.”

Tata Steel Europe werkt met agile-teams waarin naast IT, Sales & Marketing en/of Operations binnen een crossfunctionele samenwerking vertegenwoordigd zijn. Per innovatie- of verbeterproject is er naast de ontwikkeling aandacht voor het onderhoud. Dat past binnen de totale transformatie waarin, in navolging van IT, voor het totale bedrijf een nieuwe manier van werken geïntroduceerd is. De focus ligt daarbij op operational excellence.

Outsourcing

Gevraagd naar het waarom van de grootschalige uitbesteding antwoordt Kees Gerretse dat Tata Steel geen IT-bedrijf is, en dat ook niet gaat worden. “Het heeft dan niet zoveel zin en is ook niet mogelijk om alle ontwikkeling in eigen huis te doen. Het werken met goede IT-partners ligt daarom meer voor de hand. We zijn daartoe gestart met co-sourcing, waarbij we samen met de partners om een groot deel van onze legacy hebben opgeruimd.”

”In het kader van de multicloud-strategie wilden we voldoende kennis in huis houden”

Daar ging een gedegen tenderproces aan vooraf, waarbij meerdere partijen zijn geselecteerd om een deel van de IT-vraag in te vullen. “Binnen dit outsourcing-model kunnen we onze digitale agenda volledig ontwikkelen”, vervolgt de CIO. “Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de kennis en kunde die bij onze partners aanwezig is, en ons binnen de diverse agile-teams focussen op businessgerichte innovatie binnen domeinen waarin we ons als Tata Steel onderscheiden: manufacturing, supply chain en sales en marketing.”

Complementair

Een van de partners is TCS, evenals het staalbedrijf een onderdeel van Tata Group. Hun onderscheidende waarde lag aanvankelijk vooral in de maintenance – het onderhouden en/of vernieuwen van de applicaties, inclusief het documenteren en van maatwerk-legacy. “Bij een gestandaardiseerd applicatielandschap is offshoring van de maintenance veel efficiënter en goedkoper.”

Het oorspronkelijke kavel van TCS is inmiddels uitgebreid: naast het genoemde onderhoud wordt inmiddels ook de infrastructuur beheerd. “De infra wordt in het kader van onze cloudstrategie wel steeds kleiner. TCS speelt een rol bij het managen van diverse cloudleveranciers.” Ook andere leveranciers hebben volgens de CIO echt goede dingen gedaan. Capgemini is bijvoorbeeld sterk in het neerzetten van een conceptueel businessproces dat vertaald moet worden in een IT-oplossing. “Onze leveranciers zijn echt complementair – zowel aan ons als aan elkaar.”

Nieuwe kansen

Tata Steel Europe zit momenteel middenin een ontvlechting van de Britse activiteiten en een due diligence in het kader van een beoogde overname door de Zweedse branchegenoot SSAB. “De digitale agenda is belangrijk en zal ook hopelijk overeind blijven in de toekomst. Maar we kunnen niet vooruitlopen op de stand van zaken. We zitten nu midden in een splitsingsproces en het is van belang dat we alles in kaart brengen om dit te kunnen volbrengen. Uiteraard speelt onze IT daarin ook een rol.”

“IT kan je ondersteunen, maar IT kan ook nieuwe business brengen”, benadrukt Gerretse. “Onze bestuursvoorzitter Natarajan Chandrasekaran zegt het zo: ‘In the digital consumer age we are starting to embed business into technology, rather than technology into business.’ Dat is spot-on. Technologie wordt zelf de business, en dat wordt binnen Tata Group breed omarmd.”

Digitale awareness

In dat licht heeft Kees Gerretse een aanbeveling voor collega-CIO’s: “Het belangrijkste is de digital awareness van de totale organisatie. Je kunt nog zulke goede ideeën hebben als business of als IT-leiders. Als het niet tussen de oren zit bij de rest van de organisatie – of het nu gaat over cybersecurity, cloud, applicaties of digitalisering in het algemeen – dan zul je dat moeten trainen.”

“Het belangrijkste is de digital awareness van de totale organisatie – die zul je moeten trainen”

Met het uitrollen van de digitale agenda wordt cybersecurity steeds belangrijker, zo ook bij Tata Steel dat veel aandacht schenkt aan begeleiding en training op dit gebied. TCS ondersteunt het bedrijf met een Security Operating Center (SOC). Verder heeft Tata Steel een Digital Innovation Center opgezet voor het van buiten naar binnen brengen van nieuwe mogelijkheden. Via de samen met Capgemini opgerichte Digital Academy kunnen mensen online en klassikaal lessen volgen over IT- en business-gerelateerde onderwerpen. De eigen Digital Learning Hub speelt een rol bij het delen van kennis en ervaringen rond nieuwe technologie en hiermee samenhangende ontwikkelingen. “Mensen kunnen hier informatie vinden, chatten en er zijn via e-learning cursussen beschikbaar.”

Ook in de agile-teams zit een zelflerend element, omdat business en IT samen een traject oppakken en daarbij automatisch hun specifieke kennis en inbreng delen. “Zo maken we met z’n allen stappen richting de toekomst.”

Tata Steel Europe IT

Binnen Tata Steel Europe IT zijn in totaal 206 fte actief, ondersteund door onshore en offshore service-partners. Het aantal opex-projecten bedraagt 134. Op klanttevredenheid scoort men momenteel 7,8, een stijging van 35 procent sinds de start van de outsourcing, en een verbetering van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale IT-kosten, inclusief capex, bedroegen de afgelopen twee boekjaren 2,5 procent van de omzet (exclusief capex 2,3 procent).

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam