Bijna een kwart van de Nederlandse HR-verantwoordelijken zegt dat IT-vacatures op dit moment het lastigst in te vullen zijn. Vergeleken bij de periode voorafgaand aan de coronacrisis is dit percentage slechts marginaal gedaald (met 3%). Hierop duidt onderzoek in opdracht van De Staffing Groep.

In het onderzoek, dat in december 2019 en opnieuw in mei 2020 is gehouden, zegt 27 procent van alle ondervraagden dat het tekort aan geschikte IT-medewerkers een ernstige bedreiging voor de toekomst van hun organisatie inhoudt. Vooral organisaties met meer dan 500 medewerkers hebben moeite openstaande IT-vacatures te vervullen.

“Het afgelopen decennium is de vraag naar getalenteerde IT’ers enorm toegenomen”, zegt Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep. “Deze cijfers laten zien dat de coronacrisis daar vooralsnog weinig invloed op heeft. Alhoewel de totale vraag naar IT-medewerkers stabiel blijft, merken we dat de verdeling van het soort aanvragen is veranderd. Zo komen er momenteel meer aanvragen binnen voor operationele opdrachten, waarbij de resultaten zich gelijk vertalen richting de business. Tegelijkertijd zien we juist een afname van het aantal strategische opdrachten voor de lange termijn.”

Door de crisis werken veel Nederlanders vanuit huis waarvoor een goed functionerende IT-infrastructuur cruciaal is. Wellicht dat hierdoor een groeiend aantal HR-verantwoordelijken bekwame IT’ers van groot belang beschouwen voor hun organisatie. Het percentage respondenten dat stelt dat hun organisatie geen duidelijke strategie heeft voor het aantrekken van nieuwe IT-medewerkers, blijft echter onveranderd (27%).

Organisaties met een omvang tussen 101 en 500 medewerkers maken met een stijging van zeven procent de grootste progressie op dit vlak. Van Alphen: “Onze levens spelen zich in toenemende mate online af, de uitbraak van het coronavirus heeft deze ontwikkeling alleen maar bespoedigd. Ook bedrijven zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met de toegevoegde waarde van IT, waardoor de werving en het behoud van bedreven IT’ers een strategische issue is geworden die vraagt om een duidelijke strategie. Het verbaast me dat toch nog een kwart van de bedrijven deze (nog) niet heeft geformuleerd.”

Goede IT’ers lijken zich in toenemende mate bewust van hun toegevoegde waarde. Een kleine veertig procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken meldt dat IT-sollicitanten tegenwoordig hogere eisen stellen dan twee jaar geleden. Opvallend genoeg ligt dit percentage fors hoger onder grote (50 %) dan onder kleine organisaties (21%). Door de hogere eisen van Nederlandse IT’ers en ondanks het coronavirus zegt een kwart van de ondervraagden momenteel ook over de grens te zoeken naar geschikt IT-talent.

“Vanwege de open grenzen en het internationale karakter van ons bedrijfsleven zijn buitenlandse kandidaten in de afgelopen jaren een serieuze optie geworden voor recruiters”, zegt Van Alphen. “Dit geldt zeker voor ons vakgebied, waarbij Engels vaak de voertaal is. Bij de werving en selectie van internationaal IT-talent is het echter wel belangrijk om op voorhand een aantal criteria op te stellen waarop je ze beoordeelt, aangezien diploma’s en certificaten per land sterk in kwaliteit kunnen verschillen. Een internationaal raamwerk als het European Competence Framework kan daarbij uitkomst bieden.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam