Ingrijpende verandering vindt overal rondom ons plaats op een schaal die we sinds de Renaissance niet meer hebben gezien. Bedrijven zonder fysieke assets – krachtige platformondernemingen zoals Amazon, Google en Alibaba – zijn verworden tot volwaardige
industriespelers die autonome voertuigen en verbonden objecten bedenken die onze leefwijze radicaal veranderen.

In de fablabs wereldwijd kan iedereen binnen enkele uren een slim, verbonden object creëren. Startups Uber en Airbnb hebben gehele industrieën ontwricht. Gevestigde bedrijven zoals Boeing zijn zichzelf aan het herontdekken met nieuwe, servicegedreven bedrijfsmodellen en ontwikkelen hechte digitale verbindingen met hun leveranciers. Dit verandert toeleveringsketens in waardenetwerken.

De verschuiving is niets minder dan een mondiale industriële renaissance. Een transformatie waarin virtuele werelden – volledig digitale ecosystemen waarmee gebruikers de echte wereld kunnen uitbreiden en verbeteren – de mensheid in staat stellen om voor het eerst tegelijkertijd nieuwe omgevingen te bedenken, in kaart te brengen, te modelleren en te engineeren.

Virtuele ervaringsplatformen zijn de infrastructuur van deze virtuele werelden. Ze reduceren de afstand tussen plaatsen, mensen, ideeën en oplossingen tot nul en maken tegelijkertijd nieuwe denk-, leer-, handels- en interactiewijzen mogelijk. De virtuele ervaring is het nieuwe boek.

Renaissance

“De combinatie van de virtuele werelden en het ervaringsplatform is een renaissance, met een nieuw enthousiasme. Mensen kunnen dingen effectiever uitvoeren, in minder tijd en voor minder geld”, aldus Tom Zahner, COO van A. Zahner Company, een in Kansas-City te Missouri gebaseerd architecturaal engineering-, productie- en constructiebedrijf.

De industriële renaissance verandert de aard en definitie van de industrie, van een productiemiddel naar een waardecreatieproces, mogelijk gemaakt door netwerken met een hoge toegevoegde waarde waarin realiteit en virtueel samensmelten om duurzame ervaringen te creëren, te produceren en uit te wisselen.

“Wij denken dat in 2020 ten minste 55 procent van de organisaties digitaal gedreven zal zijn. Dit transformeert markten en de toekomst zal opnieuw uitgevonden worden door nieuwe zakelijke modellen op basis van digitaal mogelijk gemaakte producten en diensten”, aldus Shawn Fitzgerald, hoofd research voor World Wide Digital Transformation Strategies bij datafirma IDC.

Nieuwe industriecategorieën

Zoals Fitzgerald opmerkt, maakt de industriële renaissance nieuwe categorieën industriële bedrijven mogelijk voor het creëren van nieuwe ervaringscategorieën voor nieuwe klantcategorieën.

Het in Slowakije gevestigde AeroMobil neemt bijvoorbeeld voororders aan voor een vliegende auto die verticaal opstijgt (zie de illustratie). Dit is een nieuwe mobiliteitscategorie die het beste van automotive en luchtvaart combineert, en een geheel nieuwe klantcategorie aantrekt – automotive piloten – met een ervaring die voorheen slechts voor enkelen beschikbaar was: on-demand luchttransport.

“We proberen persoonlijke vluchten te democratiseren met de mogelijkheid om overal te vliegen, op elk moment en om je van deur tot deur te brengen”, stelt Jonathan Carrier, de vicepresident voor bedrijfsontwikkeling van de onderneming.

In het ontwerpproces waren veertig luchtvaart- en automotive-experts betrokken. Zij werkten samen via AeroMobils virtueel ervaringsplatform. “De mogelijkheid om meerdere gegevens- en ervaringsstromen in één platform te verbinden en samen te brengen is heel krachtig”, zegt Carrier.

Virtuele ervaringsplatformen zijn de infrastructuur van de nieuwe virtuele werelden

Het Deense schoenenconcern Ecco heeft zijn virtuele ervaringsplatform gebruikt om een experimentele klantervaring te creëren: zolen op maat, in 3D geprint, zodat ze binnen een uur beschikbaar zijn voor de klant.

Ecco’s Quant-U-ervaring combineert scanners en sensoren voor het meten en corrigeren van de persoonlijke manier van lopen met een op maat gemaakt product. Dit plaatst Ecco op het kruispunt van de schoeisel- en steunzoolindustrieën. “Dit was voorheen onmogelijk zonder de fijnmazige en naadloze synergie van technologieën”, aldus Patrizio Carlucci, hoofd van Ecco’s Innovation Lab.

Kennis en knowhow

Zoals deze voorbeelden aantonen, verandert de aard van de industrie. In plaats van een productiewijze van standaard goederen, zoals eeuwenlang het geval was, wordt industrie een waardecreatieproces, gericht op het aanbieden van snel veranderende smaken.

“Respondenten vandaag de dag zeggen dat klanten de voornaamste drijfveer zijn voor hun digitale bedrijfsstrategieën”, meldt de in het VK gevestigde marktonderzoeksfirma Vanson Bourne. “Een opkomende generatie van consumenten wier onverzadigbare zucht naar snellere, strakkere, gepersonaliseerde diensten een vruchtbare omgeving schept waarin wendbare, informatiegedreven bedrijven floreren.”

Als wendbare, informatiegedreven bedrijven de toekomst zijn, dan zijn rijke en toegankelijke kennis en knowhow de nieuwe sleutels tot succes en de grondstoffen van innovatie. Virtuele ervaringsplatforms versnellen en vergroten het vermogen van de mensheid om kennis en knowhow te verzamelen, delen, ermee te experimenteren, ervan te leren en toe te passen. Dit ontsluit grote blauwe oceanen aan innovatie. En als superieur meesterschap van kennis en knowhow de winnaars en verliezers bepaalt, dan blijven de met legacy-infrastructuren belaste bedrijven achter.

“De bedrijfsarchitectuur in conventionele ondernemingen weerspiegelt doorgaans een vervlogen tijdperk, toen het voor bedrijven onnodig was om hun bedrijfsstrategieën te veranderen, nieuwe producten en diensten te lanceren en bedrijfsprocessen op topsnelheid in te bouwen”, observeerde McKinsey & Company in een studie uit 2017 genaamd Perpetual Evolution: The Management Approach Required for Digital Transformation.

Industriële renaissance in actie

Kreisel Electric, een in Oostenrijk gebaseerde e-mobiliteitsstartup, werd opgericht om batterijen voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Het bedrijf kwam echter al snel tot de ontdekking dat geen enkel bedrijf een aandrijflijn had geproduceerd uitsluitend ontworpen voor de specifieke eisen voor elektrische voertuigen.

Aangezien de expertise van Kreisel Electric in batterijen ligt, maakten ze gebruik van hun virtuele ervaringsplatform om een virtuele wereld te scheppen waarin ze konden samenwerken met onafhankelijke engineers gespecialiseerd in de aandrijflijneisen van elektrische voertuigen.

“Virtuele werelden bleken belangrijk voor prototyping en leidden tot minder fouten, en beperkten daarmee ook fouten in het ontwikkelingsproces”, aldus Helmut Kastler, Kreisels hoofd Mechanical and Electrical Engineering. “Fouten kunnen in de virtuele wereld worden opgemerkt, in plaats van tijdens de fysieke productie, wat tot verspilling leidt.”

Virtual Singapore is een virtueel twin-project van de National Research Foundation Singapore (NRF). Dit project heeft een zeer gedetailleerde virtuele wereld gecreëerd, inclusief trottoirs, voetpaden, straten en zelfs planten in parken. Singapore gebruikt deze virtuele wereld op velerlei manieren, zoals omgeving voor samenwerking tussen verschillende bureaus, stelt George Loh, directeur van programma’s bij NRF.

In plaats van het apart toepassen voor elk ministeriekantoor, kan volgens Loh bijvoorbeeld een drone-operator een voorgestelde vluchtroute in Virtual Singapore indienen. De geattendeerde relevante ministeries kunnen deze dan bestuderen, vragen stellen en de vergunningen goedkeuren. Andere bureaus zien wellicht mogelijkheden om gegevens langs dezelfde vluchtroute voor hun projecten te verzamelen – zoals bijvoorbeeld het monitoren van de constructie van een nieuwe metrolijn. “Het is een compleet nieuwe manier van het verkrijgen van kennis en educatie”, aldus Loh.

Zahner, bekend om zijn vermogen om gebouwen met breinbrekende vormen te realiseren, is een ander voorbeeld van hoe hervormend virtuele ervaringen in virtuele werelden kunnen zijn. De spectaculaire vormen van Zahners iconische gebouwen, zoals het Petersen Automotive Museum in Los Angeles, zijn enkel mogelijk door Zahners gebruik van virtuele ervaringen, stelt Tom Zahner.

Fouten worden in de virtuele wereld opgemerkt, niet tijdens de fysieke productie

“Met technieken uit de oude wereld duurde het eeuwig om te zien of een ontwerp zou voldoen aan de structurele vereisten, materiaaleisen en productiecapaciteit”, zegt hij. “In de virtuele wereld kun je echter een stuk metaal door een gebouw verplaatsen, iets wat het proces exponentieel versnelt.”

Werkkracht van de toekomst

Succes in de 20ste eeuw was gebouwd op niet-duurzame funderingen: beperkte hoeveelheden grondstoffen en kennis en een economie in silo’s. De industrie van de 21ste eeuw wordt met nog complexere uitdagingen geconfronteerd. Dit vereist een multidisciplinaire benadering van innovatie met meerdere schalen, waar het meeste werk voor het harmoniseren van product, natuur en leven plaatsvindt in virtuele werelden.

Virtuele werelden ondersteund door virtuele ervaringsplatforms – het equivalent van de 21ste eeuw van Gutenbergs boeken die massaal op verplaatsbare drukpersen werden gedrukt – geven mensen ongekende toegang tot kennis, knowhow en collaboratieve mogelijkheden om holistische ervaringen in zowel de echte als virtuele werelden te bedenken, testen, creëren en bedienen.

Het gevolg hiervan is dat de toonaangevende bedrijven van morgen diegene zullen zijn die hun werknemers empoweren en netwerken met de kennis en knowhow waarderen om nieuwe categorieën duurzame oplossingen te leveren.

“Kennis en knowhow is de voornaamste factor in het succes van ons bedrijf”, stelt Kastler van Kreisel Electric. “Voor snelgroeiende ondernemingen is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat alle medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze voor hun werk nodig hebben, en tegelijkertijd de kennis en knowhow die zij voor het bedrijf opleveren, kunnen delen.”

Virtuele werelden ondersteunen deze doelstellingen door gelijktijdig te fungeren als bibliotheken, workshops en besturingssystemen. Virtuele platformen helpen medewerkers om relevante kennis en knowhow te verzamelen en te lokaliseren zodat ze dit kunnen hergebruiken, ervan kunnen leren of ermee kunnen experimenteren.

“Je kunt nieuwe kennis opdoen door een boek te lezen”, aldus George Loh van NRF. “Of je kunt in de digitale tweeling door visualisaties nieuwe kennis opdoen. Dat is een intensere ervaring die bijdraagt aan meer inzicht.”

Dit artikel is eerder verschenen in Dassault SystèmesCompass magazine.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam