De omgang met cloud heeft de afgelopen tien jaar een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Volgens Kamini Aisola, verantwoordelijk voor Amazon Web Services in de Benelux, stond aanvankelijk de waarom-vraag centraal, terwijl het intussen vooral draait om het hoe. “Nu de voordelen duidelijk zijn, is de aandacht verschoven naar wat nodig is om een transitie naar de cloud in praktische zin te maken.”

Waar het vanuit het perspectief van Aisola jarenlang draaide om de basale karakteristieken en mogelijkheden van de cloud, is dat intussen allemaal gemeengoed. De cloud is zowel voor grote als kleine bedrijven het nieuwe normaal geworden. “Niet alleen voor standaard use-cases zoals backup, storage en het hosten van websites; het is een core-capability voor continuïteit en onderscheidend vermogen. Denk aan versnelling van innovatie, het werken aan een datagedreven organisatie en lancering van nieuwe producten en ontwikkeling van nieuwe, soms zelfs disruptieve activiteiten.”

Organisaties en hun leiders stellen daarbij steeds vaker de hoe-vraag. “Het kantelpunt kwam toen grote en toonaangevende bedrijven naar buiten traden over de voordelen van de cloud. Dankzij deze succesverhalen raakte de wereld ermee vertrouwd en verschoof de aandacht naar de praktische kant.”

Succesverhalen

Kamini Aisola noemt verschillende voorbeelden van bedrijven die de afgelopen tien jaar grote stappen hebben gemaakt. “Dankzij hun pionieren en snelle adoptie ervaart PostNL nu de enorme voordelen van een betrouwbare en flexibele infrastructuur. Dat is belangrijk in een tijd van snelle veranderingen en focus op klantervaring en niveau van dienstverlening. IT is zo niet langer een kostenpost, maar een versneller van innovatie en enabler van businesskansen.” Andere bekende voorlopers zijn Philips, Signify, Randstad in Nederland, en General Electric, Samsung en Coca Cola internationaal.

De basale voordelen zijn volgens de AWS-leider nog dezelfde als een decennium geleden. Door gebruik te maken van de schaalgrootte van de cloudleverancier maak je middelen vrij voor innovatie. “Belangrijke strategische doelstellingen zijn business agility, schaalbaarheid, beter wereldwijd kunnen opereren, digitalisering van bestaande activiteiten en het een superieure customer experience bieden. Uiteindelijk wordt zo aandeelhouderswaarde gecreëerd.”

Grotere plaatje

De feitelijke resultaten variëren daarbij per klant en hangen af van de initiële doelstellingen. “Kostenoptimalisatie en de beweging van capex naar opex – betalen voor wat je daadwerkelijk gebruikt – zijn binnen de meeste segmenten nog steeds een belangrijke drijfveer. Veel conversaties met klanten hebben dit nog steeds als startpunt, al verschuift dit snel naar innovatie en digitale transitie.”

Vaak gaan die zaken hand in hand. Zo verbeterde Royal FloraHolland door een cloudmigratie de prestaties van het financiële systeem en is men nu tegen tientallen procenten lagere kosten in staat om miljoenen transacties zonder enige verstoring te verwerken. “Kostenbesparingen en businessgerelateerde verbeteringen zijn beide onderdeel van het grotere plaatje.”

Organisatorische impact

Wanneer het verandermanagement wordt onderschat kan de winst overigens wel eens tegenvallen. Organisaties moeten enkele fundamentele zaken zelf adresseren. Bijvoorbeeld het realiseren van een cloud center of excellence, optimalisering van processen, het aantrekken, het borgen van de juiste skills en capabilities – onder meer door training en het soepel laten samenwerken van business en IT in de organisatie. “Wordt dit vergeten, dan kunnen oorspronkelijke doelen worden gemist. Overigens kan de behaalde winst heel goed op andere, minder in het oog springende terreinen liggen.”

“Kostenbesparingen en innovatie zijn onderdeel van het grotere plaatje”

De cloud journey gaat volgens Aisola vaak hand in hand met de introductie van DevOps en agile. Verder is er een langetermijneffect op de business, doordat de cloud digitalisering en het strategisch inspelen op veranderingen eenvoudiger maakt.

Competenties

Nieuwe IT-competenties zijn vereist voor een succesvolle adoptie van cloud en andere nieuwe technologieën. Tegelijk kun je bepaalde zaken beter aan de experts bij de leveranciers overlaten – zoals de feitelijke migratie zelf. “Bedrijven kunnen zich beter richten op het creëren van businesswaarde.”

AWS heeft zelf diverse programma’s voor het delen en vergaren van kennis. Uit het Cloud Journey onderzoek blijkt dat hier grote behoefte aan is. AWS komt aan die behoefte tegemoet met bijvoorbeeld een op zelfeducatie gericht webportaal met lesmateriaal rondom specifieke onderwerpen en persona’s, en een omvangrijk netwerk van trainingspartners. De insteek en diepgang varieert van heel generiek tot specifiek – zoals datascience en data-analytics. Andere middelen zijn grootschalige conferenties, executive summits en advisory boards, waarin gebruikers de gelegenheid om onderling kennis en ervaringen te delen.

Juiste architectuur

In een wereld van steeds complexere hybride multiclouds lopen bedrijven het risico op cloud-spaghetti en nieuwe vormen van legacy. De AWS-leider wijst in dit licht op het belang van architectuur. Haar bedrijf ontwikkelde de zogeheten Well-Architected Review, gebaseerd op het gelijknamige Well-Architected Framework. Klanten kunnen hiermee hun architectuur op diverse aspecten toetsen.

Ontwikkelingen

Gevraagd naar de meest in het oog springende trends, noemt Kamini Aisola allereerst dat bedrijven versneld afscheid nemen van hun legacy-omgevingen. “Die zijn duur, traag, gecompliceerd en het ontbreekt steeds meer aan kennis en vaardigheden om deze omgevingen te managen. Ze staan agility en snelheid in de weg.” Commerciële en proprietary databases kunnen soms beter door open source worden vervangen.

Naast applicatiemodernisering en serverless computing speelt de omarming van nieuwe mogelijkheden zoals kunstmatige intelligentie, analytics en IoT. “Bedrijven werken bovendien met meerdere gespecialiseerde en generieke partners voor integratie en advisering van al deze zaken binnen hun ecosysteem. Zo kunnen ze bij elke uitdaging of situatie een beroep doen op de hiertoe het best toegeruste partij.”

Whitepaper

Onderzoek dat leidinggevenden op C-niveau
praktische inzichten en lessen voor de cloud
journey biedt

    .

    Fotografie: Andrew Fosker

    REAGEREN

    Plaats je reactie
    Je naam