De maatregelen om het coronavirus af te remmen hebben tot nu toe geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van ICT-ondernemingen, zo blijkt uit een inventarisatie van de branchevereniging NLdigital onder haar leden. Wel ziet een ruime meerderheid van de bedrijven al verlies van inkomsten door een afnemende vraag.

De verwachting van de ondervraagde ceo’s en ondernemers is dat dit de komende drie maanden nog verder zal toenemen. Een meerderheid denkt op termijn steun van de overheid nodig te hebben om salaris van personeel te kunnen betalen of faillissement te voorkomen.

De impact van de coronacrisis wisselt sterk per bedrijf. Pakweg acht op de tien ondernemingen zien dat klanten opdrachten uitstellen, annuleren of betalingen opschorten. Aan de andere kant ziet een vijfde van de bedrijven geen gevolgen, of juist een flink toegenomen vraag. Met name bedrijven die thuiswerkplekken inrichten of andere remote-diensten aanbieden zien een enorme toename in het aantal klanten.

“De vraag naar IT-producten en diensten is in korte tijd enorm toegenomen,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Die piek is van tijdelijke aard, vrezen we. Door de economische impact van de coronacrisis zal ook in onze sector de vraag afnemen.”

Overigens verwachten bedrijven dat de bijwerkingen van de overheidsmaatregelen om het coronavirus af te remmen snel af zullen nemen. Een kwart van de bedrijven merkt de gevolgen van die maatregelen, bijvoorbeeld doordat medewerkers niet meer bij klanten op locatie kunnen werken. Voor de komende drie maanden denkt slechts 11% hier nog steeds last van te hebben.

Bedrijven maken zich wel zorgen om de impact van de crisis op hun klanten op langere termijn. Ruim zeventig procent verwacht de komende maanden inkomstenverlies omdat nieuwe opdrachten uitblijven en bestaande klanten in financiële problemen komen. Een opvallende uitkomst is verder dat bedrijven de gevolgen voor hun bedrijf negatiever inschatten dan voor de ICT-sector in het algemeen.

Uit de inventarisatie blijkt verder dat ICT-bedrijven over het algemeen goed voorbereid waren op de maatregelen van de overheid. Bijna alle bedrijven (94%) hebben voldoende faciliteiten om medewerkers thuis te laten werken en fysieke vergaderingen te vervangen door videobellen. Bedrijven denken gemiddeld dat 87 procent van alle werknemers hun werk vanuit huis uit te voeren.

De continuïteit van de dienstverlening is voor de meeste bedrijven niet in gevaar. ICT-bedrijven zeggen nauwelijks last van personeelsuitval door ziekte of vanwege mantelzorg te hebben. Ze schatten in dat minimaal zo’n zestig procent van hun werknemers nodig is om klanten en cruciale processen overeind te houden.

Een vijfde van de ondervraagde CEO’s en ondernemers ziet wel impact op hun dienstverlening, met name omdat medewerkers niet meer in staat zijn om op locatie bij klanten te werken. Vooral in niet-cruciale sectoren leidt dat tot uitstel van implementatie van nieuwe systemen en onderhoud en vernieuwing van de bestaande IT.

De meerderheid van de bedrijven verwacht op termijn steun nodig te hebben van de overheid om ontslag van personeel of zelfs om faillissement te voorkomen. Bedrijven denken vooral iets te hebben aan hulp om het salaris van werknemers te betalen (66%) en het uitstellen van belastingen (58%). Daar staat een flinke groep CEO’s en ondernemers tegenover die hier neutraal over denkt (20%) of denkt niets aan deze maatregelen te hebben (30%).

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door NLdigital onder directeuren en eigenaren van lidbedrijven. De ruim 100 respondenten vormen een representatieve afspiegeling van het ledenbestand van NLdigital: 85% heeft 0 tot 50 werknemers, 10% heeft 50 tot 250 werknemers en 5% meer dan 250 werknemers. Ongeveer 33% van de respondenten is primair actief in de software, nog eens 33% in ICT-advies en dienstverlening, 15% is actief in de infra- en internetdiensten en 5% in de hardware.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam