ICT.OPEN2019 is het evenement waar IT-onderzoekers en stakeholders uit de private sector en overheid elkaar ontmoeten. Op 19 en 20 maart komen in Hilversum honderden wetenschappers uit alle IT-onderzoeksdisciplines en leiders uit IT-industrie samen in het Gooiland Theater. Het doel: informatie delen en zoeken naar kruisbestuiving.

ICT.OPEN wordt georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ICT Research Platform voor Nederland (IPN). Dit jaar zal ICT.OPEN voor de eerste keer een integraal onderdeel zijn van de Conferentie Nederland Digitaal.

Het doel van deze conferentie is dat wetenschap, industrie, maatschappelijke organisaties en de overheid samenkomen, om richting en oplossingen te vinden voor uitdagingen in een snel digitaliserende economie en maatschappij. Concreet levert de conferentie input voor de uitwerking van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

CIO’s en meer

Rondetafelgesprekken zijn nieuw in het programma van ICT.OPEN2019. Deze sessies zijn bedoeld voor diepgaande discussies tussen academici en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld CIO’s binnen overheid en bedrijfsleven, over de mogelijke bijdrage van IT-onderzoek aan uitdagingen met betrekking tot de thema’s Gezondheidszorg, Energie en Mobiliteit. NWO nodigt de lezers van IT-executive uit om op 20 februari deel te nemen aan deze discussies.

Aanmelden kan via ictopen2019@nwo.nl.

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam