Interacties en transacties zijn als ademhalen. We zijn er de hele dag mee bezig, zonder erbij stil te staan. Het is opvallend dat de combinatie van ‘transactie’ en ‘internet’ tot nu toe relatief onderbelicht is gebleven, want transacties vormen de motor van onze economie. In het boek Alles Transactie bekijken wij – Shikko Nijland, Chiel Liezenberg en Douwe Lycklama – internet en digitalisering vanuit het perspectief van transacties en daarin komt veel samen.

Internet en transacties komen samen bij het woord ‘vertrouwen’. Vertrouwen drijft transacties en manifesteert zich binnen het digitale domein heel anders dan we gewend zijn in de fysieke wereld, namelijk in de vorm van data. Voor het aangaan van digitale transacties zijn persoonsgegevens nodig om vertrouwen van de betrokken partijen te winnen. Er worden echter steeds meer vraagtekens gezet bij de manier waarop er met dergelijke data wordt omgegaan. Het huidige internet is bovendien nooit gebouwd om zoveel transacties te ondersteunen. Dit is een gemiste kans voor economische groei.

Het transactionele internet

Platformen en verdere digitalisering worden door alle organisaties ingezet om de bestaande situatie te optimaliseren. Dit soort oplossingen is echter ontoereikend om de fundamentele en bedrijfsoverstijgende vertrouwensproblemen daadwerkelijk op te lossen. Dat is alleen mogelijk als er publiek-privaat wordt samengewerkt aan een geheel nieuwe transactie- en vertrouwensinfrastructuur: het transactionele internet. Vertrouwen wordt dan minder verzorgd door instituten als overheden en bedrijven, maar raakt ingebed in de infrastructuur op basis van wiskundige formules en kosmische wetten. Een verschuiving van institutioneel naar infrastructureel vertrouwen.

De twee big fixes

Er zijn twee big fixes nodig om te komen tot de fase van het transactionele internet. De eerste big fix is het doorbreken van de vertrouwensparadox: gebruikers willen data tegelijkertijd meer toegankelijk maken én beter beveiligen. Dit kan door de consument weer controle te geven over zijn eigen data, zodat hij zelf kan bepalen met wie hij zijn data deelt. De tweede big fix is het in evenwicht brengen van de ‘data benefit balance’. Dan profiteren niet alleen organisaties en platformen van de voordelen van datatransacties, maar ook consumenten. Deze balans kan worden hersteld door de consument mee te laten delen in de opbrengsten van zijn data.

Samenwerken op internationaal niveau

Een internationale strategische samenwerking tussen alle actoren is nodig om tot deze twee big fixes te komen. Het probleem is namelijk te groot om door één partij opgelost te worden. Daarom is Alles Transactie een oproep aan lezers uit het bedrijfsleven, de overheid, de politiek en het onderwijs om vandaag nog werk te maken van de volgende generatie internet. Er ligt een enorme kans om het digitale speelveld op wereldschaal te veranderen. Laten we deze kans met beide handen aangrijpen, zodat de motor van de economie op volle toeren kan draaien.

Shikko Nijland is CEO en managing partner van Innopay. Chiel Liezenberg begon Innopay als hands-on fintech-ondernemer en Douwe Lycklama is medeoprichter van Innopay

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam