Niet met de tijd meegaan is wat bedrijven de das om doet. Van alle bedrijven in de Fortune 500 van 1955 staat slechts 12 procent anno nu nog steeds op de lijst. En de reden voor de ondergang van de andere is grotendeels hun onvermogen te veranderen in een complexe omgeving. Complexiteit is een productiviteitsremmer en operationele flexibiliteit is meer dan ooit een noodzaak geworden.

Het is echter niet allemaal somber nieuws. De komst van de digitale wereld is alleen een lastige uitdaging voor degenen die het niet zien als een kans. CIO’s hebben nu meer dan ooit een unieke mogelijkheid om de bedrijfstransformatie te leiden.

De IT-afdeling werd over het algemeen beschouwd als uitvoerend en belast met taken zoals ‘alles gaande houden’ in plaats van bijdragen aan de bedrijfsstrategie. Maar dat is inmiddels veranderd. Voor het eerst in de geschiedenis zijn bedrijven afhankelijk van de IT-afdeling voor innovatie. En de meest succesvolle CIO’s zijn vandaag de dag strategische zakenpartners.

Wendbare organisatie

Voor organisaties die kiezen voor een pragmatische omarming van digitaal in plaats van ervoor terug te deinzen, betekent digitaal zowel een operationele versneller als een strategisch instrument. Slimme leiders erkennen dat het geheim tot superieure productiviteit en klanttevredenheid voortkomt uit de eliminatie van operationele wrijving, de versnelling van interne processen en het worden van een ‘superfluïde onderneming’: een wendbare en flexibele organisatie die zich moeiteloos kan aanpassen aan complexe zakelijke omgevingen.

Tegenvallers

Helaas hebben bedrijfsleiders die haast maken met digitale transformatie de neiging om bepaalde stappen over te slaan, waardoor de werkelijke resultaten soms tegenvallen, zoals ook te lezen is in recent onderzoek.

Het blijkt dat het erkennen van een behoefte en weten hoe deze aangepakt moet worden, twee zeer verschillende dingen zijn. 45 procent van de ondervraagde leidinggevenden gaf toe dat ze niet weten waar ze moeten beginnen met transformatie-initiatieven. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven in de afgelopen twaalf maanden meer dan 500.000 US dollar heeft uitgegeven aan bedrijfstransformatie-strategieën, begint het probleem van de uitvoer er aanzienlijk duurder uit te zien.

Kloof

Waar gaat het verkeerd? Welke zaken mist het management en waarop zouden ze hun aandacht kunnen richten om betere resultaten te halen uit de belofte die digitaal biedt? Om te begrijpen waar deze kloof tussen verwachtingen en resultaten vandaan komt, moeten we de gegevens bekijken. Statistieken van twee onderzoeken illustreren een duidelijk geval van organisatorische dissonantie. Van alle ondervraagde leidinggevenden gaf 65 procent aan dat ze zich zekerder zouden voelen over hun transformatiestrategie als ze beter inzicht zouden hebben in hoe hun bedrijf momenteel gerund wordt.

Tegelijkertijd geeft 62 procent van de ondervraagden toe dat ze transformatie-KPI’s hebben ingesteld zonder eerst een goed begrip te hebben van wat er fout gaat in hun bedrijf. Wat nog verbazingwekkender is, is dat meer dan 80 procent van de ondervraagden erkent dat ze hun eigen interne processen niet onder de loep nemen om te kijken welke stappen prioriteit moeten krijgen bij het stellen van doelen en KPI’s.

Het is duidelijk dat organisaties geen begeleide of praktische aanpak kiezen met betrekking tot transformatie. In plaats van begrip te vormen over hun eigen zwakke operationele punten en gegevens te gebruiken om te besluiten waar en hoe een transformatie-initiatief te starten, storten bedrijven zich in projecten zonder een duidelijk uitgestippelde route voor zich. Leiders stimuleren willekeurige transformatieherzieningen simpelweg omdat ze vinden dat ze dat moeten doen, en de haast om te transformeren dreigt het potentieel voor succes te saboteren.

Process mining

Het goede nieuws is dat inzicht verkrijgen in hoe een bedrijf werkelijk functioneert nog nooit zo eenvoudig is geweest als nu. Een recent rapport van Forrester benoemt process mining als een ‘kompas voor digitale transformatie’ en onderstreept de behoefte aan een meer begeleide aanpak van transformatie. Maar hoe werkt process mining nou precies?

Elk IT-systeem genereert logboekgegevens om de interacties die mensen en bots hebben met het systeem vast te leggen. Deze gegevens vertellen iets over wat zich in werkelijkheid afspeelt in een bedrijfsproces.

Vergelijk process mining-technologie met een MRI als indicatie van hoe een bedrijf functioneert. Het maakt niet uit of het systeem in kwestie ERP, CRM, ITSM of workflowmanagement is, aangezien logboekgegevens de enige vereisten zijn voor een process mining-initiatief. Process mining-software werkt bovenop de bestaande IT-infrastructuur en produceert een ‘digitale dubbelganger’ van hoe het proces verloopt. Proceseigenaren, analisten en uitvoerend management kunnen zien en analyseren hoe hun processen functioneren, waarbij zwakke punten en knelpunten duidelijk zichtbaar zijn.

Flexibiliteit

Operationele flexibiliteit is het belangrijkste gewenste resultaat van digitale transformatie, en er zijn twee fundamentele componenten om dit te bereiken: het opsporen van operationele wrijving en deze vervangen door souplesse. Om wrijving op te sporen moeten bedrijfsleiders een granulaire, systematische weergave van processen opbouwen die een duidelijke visualisatie biedt van de kritische werkstromen waarvan de belangrijkste diensten afhankelijk zijn.

De aanpak van bedrijfstransformatie waarbij het proces centraal staat, levert echte resultaten. Bijna 20 procent van de Fortune 500-bedrijven heeft de technologie reeds omarmd als een middel voor verandering dat transformatie aandrijft. Inkoopteams gebruiken process mining om proceskosten te verminderen, de naleving te verbeteren en de marktgang te versnellen. Servicedesks gebruiken het om transparantie te verkrijgen over hun probleem-oplossingsprocessen en het aantal tickets te verminderen. Shared-serviceafdelingen zien een vermindering van het aantal handmatige handelingen in financiële en HR-processen.

Digitale transformatie

Initiatieven voor digitale transformatie lopen het risico niet te voldoen aan de verwachtingen, maar alleen in gevallen waarbij prioriteiten niet op de juiste manier geëvalueerd worden en het leiderschap er blindelings mee in zee gaat. Het geheim van een succesvolle transformatie ligt in het gebruiken van gegevens die reeds bestaan binnen de IT-systemen van het bedrijf en in het begrijpen van hoe processen werkelijk verlopen voordat men probeert deze aan te passen.

Uiteindelijk kan de CIO niet langer gedegradeerd worden tot ondersteuning van de uitvoerbehoeften van het bedrijf. In plaats daarvan moet de IT-afdeling een geïntegreerde strategische adviseur worden.

Celonis has one very simple goal: to analyze today’s processes to make tomorrow’s world more efficient. We are dedicated to pursuing this vision with passion and purposefulness. In our opinion, any company can achieve great things, regardless of its size, industry, or history. Celonis process mining is the new standard in Big Data Analytics designed to help companies around the world save valuable time and money through improved process transparency and efficiency.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam