Leiderschap is keuzes maken. Goed leiderschap is keuzes maken zonder al teveel zwalken. Opdat niet elke keuze na verloop van tijd moet worden bijgesteld of herzien. In het nog jonge, digitale tijdperk is leiderschap sowieso aan verandering onderhevig. De traditionele leidinggevende moet steeds meer terrein prijsgeven aan agile teams die zelfregulerend zijn en vaak aanzienlijk meer mandaat hebben dan de manager. De oude command-and-controlstructuren verliezen niet alleen hun grip maar ook hun relevantie, naarmate een organisatie de koers verlegt richting agile en DevOps.

Mede dankzij de cloud worden steeds meer IT-diensten geoutsourcet. Partnerschappen zijn de toekomst, want wie snel klantwaarde wil kunnen leveren moet op anderen leren vertrouwen. Succesvolle partnerschappen resulteren niet alleen in klantwaarde. Ze zijn de oplossing voor complexe maatschappelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatdoelen als CO2-reductie of de problematiek rond dichtslibbende verkeers-
aders in de grootstedelijke gebieden.

Voor een lucratieve cocreatie moet elke partner bereid zijn het gemeenschappelijk belang voorop te stellen. Alleen zo kunnen alle individuele en organisatiedoelen worden behaald. Veranderende situaties (wet- en regelgeving, aandeelhoudersvragen, gemeenschapsdynamiek) hebben invloed op talloze factoren die dat succes bepalen. Het is bijna onmogelijk voor een enkele opdrachtgever om al die factoren te regisseren. En toch zal dat moeten. Want de signalen dat het zonder regie uit de hand loopt zijn overtuigend.

Technische schuldenlast door focus op korte termijn

Vrijwel alle grotere organisaties kampen inmiddels met een aanzienlijke technische schuldenlast. Doordat kortetermijnsuccessen vaak boven langetermijninvesteringen worden gesteld. Doordat best practices en frameworks worden overgenomen zonder eerst goed te kijken naar de context van bedrijfscultuur en -doelstelling. Omdat in de populairste prioriteringsmethodiek infrastructuur altijd het onderspit delft ten opzichte van functionaliteit. Omdat uitzonderingen en non-functional requirements geen aandacht krijgen. Allemaal oorzaken die zichzelf niet gaan oplossen. Integendeel!

Een organisatiefunctie die voor de nodige regie kan zorgen, is service integration and management (SIAM). In de SIAM-functie komen vraag- en aanbodsturing bij elkaar. Rollen, verantwoordelijkheden, processen en competenties zijn afgestemd op aansturing van de multi-vendorketens, clouddiensten en de realisatie van waarde. Zowel intern als uitbesteed kan de functie op meerdere manieren, ook meer agile, worden ingericht, zolang de integratie en adoptie van Agile- en Lean-principes maar is geborgd.

Governance voor DevOps: handvatten voor sturing

In een agile SIAM-model blijft het technologische aspect belegd binnen DevOps, terwijl SIAM zijn meerwaarde toont in de vorm van een governance-laag ten behoeve van de dienst of het product. De activiteiten binnen de levenscyclus van een product of dienst zijn meetbaar. Zo kan worden geanalyseerd om bij te sturen en af te stemmen op alle niveaus. Verbeteren dus met behulp van technologie. Het resultaat is een consistente, betrouwbare levering van waarde aan de klant.

Een agile invulling van SIAM creëert sterke handvatten voor flexibele sturing, terwijl de DevOps-werkwijze garandeert dat ook de operatie wendbaar genoeg blijft. En dat is goed nieuws voor de manager, want uiteindelijk zal toch ook iemand de verantwoordelijkheid voor SIAM op zich moeten nemen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam