Een jaar na invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) hebben bedrijven nog altijd moeite om gerelateerde vacatures vervuld te krijgen. De interesse van kandidaten is sterk gedaald, waardoor de helft van vacatures voor cybersecurity consultant, data protection officer en andere functies langer dan twee maanden onvervuld blijft. Daarop duidt een analyse van vacature-website Indeed. Opvallend is dat vooral de interesse in GDPR-functies enorm is gedaald.

De AVG, die precies een jaar geleden is ingegaan, leidde ertoe dat de meeste organisaties die gegevens van Europese burgers verwerken verplicht een data protection officer (DPO) moesten aanstellen. Geschikte mensen voor zo’n functie zijn echter moeilijk te vinden.

De belangrijkste oorzaak van die schaarste is de combinatie van de gevraagde vaardigheden. “GDPR-gerelateerde banen vragen om vaardigheden die los van elkaar niet per se schaars zijn, maar de combinatie ervan wel”, zegt Anouk Kon, Evangelist bij Indeed Benelux. “Uiteraard is sterke kennis over datawetgeving vereist, maar daarbij komen ook zaken kijken als advies- en trainingsvaardigheden, ervaring met data en datasets en bijbehorend analytisch vermogen.”

Scheefgroei

Opvallend is dat het GDPR-gerelateerde vacatures afgelopen jaar met zo’n zes procent is afgenomen, terwijl het aantal mensen dat naar deze banen zoekt met maar liefst een derde afnam. Kon: “Vlak voor de invoering van de GDPR zagen we een enorme piek in het aantal werkzoekenden naar dergelijke functies. De interesse van mensen in dit type functies is echter daarna dramatisch gekelderd. Mogelijk te verklaren doordat de aandacht in de media voor het onderwerp toen ook wat afnam.”

Aanhoudende vraag

Uit de cijfers van Indeed blijkt dat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures vanaf het derde kwartaal van 2017 steeg tot zo’n 1223 per miljoen banen in april vorig jaar, een maand voor de invoering van de AVG. Ook het aantal mensen dat een dergelijke baan zocht, piekte toen.

Na een aanvankelijke daling zat het aantal GDPR-gerelateerde vacatures begin dit jaar al bijna weer op dit niveau. “We zien dat veel bedrijven nog steeds op zoek zijn naar geschikte werknemers met de juiste kwalificaties en ervaring”, zegt Kon. “En zolang het aanbod van mensen met deze vaardigheden niet toeneemt, blijft die vraag nog wel even aanhouden.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam