We praten veel over digitale transformatie – heel veel zelfs. Doen is een ander verhaal. DXC Technology maakt het mogelijk om stapsgewijs en al experimenterend de digitale transformatie te visualiseren en uit te voeren die nodig is voor de individuele organisatie. Met het eigen team en andere stakeholders, maar off-site in een van DXC’s Digital Transformation Centers. Dat heeft al veel bedrijven concrete resultaten opgeleverd. Hoe ziet zo’n traject eruit? DXC’s Brunia van Brakel vertelt.

Digitale transformatie opent de deur naar nieuwe zakelijke modellen en ongekende groei. Onvermijdelijk zet het organisaties tegelijkertijd onder enorme druk. Het hoge tempo van alle veranderingen zorgt voor een situatie waarin langgerekte planningscycli voor het oplossen van problemen niet meer acceptabel zijn. Zakenpartners zijn bijvoorbeeld niet langer bereid om zomaar te accepteren dat IT-projecten langdurige fases van requirementanalyse, ontwerp en ontwikkeling kennen – zonder dat gedurende die periode bruikbare resultaten worden opgeleverd.

Dit geldt voor iedere uitdaging: van projecten die draaien om de migratie van een of meerdere applicaties naar de cloud, tot complexe interfaces die een verbeterde klanttevredenheid moeten opleveren en het neerzetten van nieuwe businessmodellen. “Wat opvalt is dat bij digitale transformaties de nadruk vaak sterk op IT ligt”, zegt Brunia van Brakel, vanuit DXC verantwoordelijk voor grote transformaties bij klanten in Noord- en Centraal-Europa. “De grote uitdaging ligt in het veranderen van de cultuur en werkwijzen. Met onze Digital Transformation Centers kunnen we alle facetten van de verandertrajecten adresseren.”

Digitaliseringskoffer

Een van de tools uit de digitaliseringskoffer waar al snel naar gegrepen wordt, is agile projectonwikkeling met Scrum. Veel bedrijven starten dan ambitieus met workshops in designprincipes, en besteden veel tijd aan het hierin opleiden van hun medewerkers. Maar direct na deze vliegende start in de praktijk realiseert men zich dat er bij het end-to-end doorvoeren van een agile proces meer komt kijken.

Bovendien blijken er nieuwe vormen van samenwerking nodig en nieuwe platformen voor het combineren van ontwikkeling en beheer in het kader van DevOps-teams. “Het snel uitrollen van deze allesbepalende elementen van agile projectmanagement is vaak de grootste horde bij digitale transformatie. En dan stokt het proces”, aldus Van Brakel.

Hoe kunnen CDO’s deze eerste obstakels omzeilen, direct doorontwikkelen en vervolgens ook nog eens op schaal uitrollen? Van de eerste digitale roadmaps tot aan de eerste experimentele implementaties, naar concrete realisatie en continu geautomatiseerd beheer van digitale processen en technologie op wereldschaal – CDO’s en andere digitale leiders bouwen het stapsgewijs uit in een van DXC’s digitale transformatiecentra. Met hulp van de experts van DXC, bestaande uit softwareontwikkelaars, Agile-coaches en design-thinking-specialisten.

De teams implementeren hun projecten desgewenst direct in nauwe wisselwerking met de klanten en leveren zo ‘agile capacity as a service’. Klanten worden volgens Van Brakel meegenomen in agile ideeënontwikkeling via het onderstaande vijfstappenproces. Een Scrum-team neemt deel tot de eerste oplossingen een feit zijn.

Vijf fasen

Het proces van een volledige doorontwikkeling in samenwerking met DXC bestaat uit de volgende vijf fasen: ‘pre-discovery’, ‘discovery’, ‘alpha’, ‘beta’ en ‘live’. Een multidisciplinair Scrum-team test prototypen, voornamelijk in de alpha-fase, en rolt ze vervolgens uit in de live-fase. Twee cruciale succesfactoren zijn een beproefde DevOps-technologiestack om een ​​snelle cloudgebaseerde development mogelijk te maken, en een ‘Scrum-of-Scrum’-cultuur die de uitwisseling van ideeën tussen de afzonderlijke projectteams mogelijk maakt.

Daarmee wordt een vruchtbare bodem gecreëerd voor nieuwe oplossingen en ideeën. Voor elk type activiteit zijn er speciale ruimten en faciliteiten, waaronder een groot Scrum-of-Scrum-whiteboard dat voor iedereen zichtbaar is en de actuele ontwikkelingstatus van de prototypen weergeeft. Met het ‘agile capacity as a service’-model kunnen klanten van het Digital Transformation Center onmiddellijk agile processen implementeren, terwijl ze profiteren van de collectieve kennis en ervaring die zijn verkregen in andere Scrum-projecten.

Envisioning

Van Brakel stelde het al eerder: digitale transformatie is veel meer dan alleen een technisch verhaal. “Binnen DXC nemen we onze eigen medewerkers mee in deze meer strategie- en businessgerichte manier van denken. We stellen onze mensen bijvoorbeeld voor de uitdaging om zich te verplaatsen in de rol van CEO en zich voor te stellen waar ze met hun bedrijf binnen nu en vijf jaar heen willen, met name vanuit businessperspectief.

Vervolgens vragen we medewerkers om die gedachten voor bijvoorbeeld een denkbeeldige CNN-camera te verwoorden. Door deze zogenoemde ‘envisioning’ gaan mensen vanzelf nadenken over onze toegevoegde waarde voor de business van onze klanten. Mensen worden zo gedwongen om verder te denken dan IT. Uiteraard gaat het in veel gevallen nog steeds om technologische oplossingen, maar wel vertaald naar de winst voor de klant.”

“CDO’s worden geholpen om hindernissen weg te nemen en drempels te verlagen”

Van Brakel vervolgt: “Ook binnen de Digital Transformation Centers leren we onze klanten hun ambities te visualiseren. Daarbij kunnen we ideeën en strategieën op diverse manieren begeleiden. De klant kan het gehele traject zelf bewandelen, maar wel op basis van onze faciliteiten.

Daarnaast kunnen bedrijven ervoor kiezen om dit samen met hun bestaande ecosysteempartners te doen, waarbij alle partijen worden betrokken in de roadmap. Een derde mogelijkheid is om de verandering in een wisselwerking met DXC op te zetten. In dat geval geven wij, naast de strategische en businessgerichte ondersteuning, tevens invulling aan de technologische en organisatorische vraagstukken.”

Centrumbezoek

Geïnteresseerde CDO’s en andere IT-verantwoordelijken kunnen in het Digital Transformation Center terecht voor een verkennend bezoek. Digitale specialisten van DXC zullen CDO’s en andere geïnteresseerden introduceren in de diverse aspecten van digitale deliverymodellen door gesprekken met en uitleg door de verantwoordelijke deliveryteams. “Deze real-world ervaring staat in groot contrast met de hype en buzzwoorden waarmee het begrip digitale transformatie normaliter omgeven is.”

De tour kan een verscheidenheid aan thema’s omvatten: het verschil tussen digitaal en meer traditionele benaderingen van verandering; het nemen van de eerste kleine stappen om snel businessvoordelen te realiseren en kennis op te doen; het snel implementeren en schalen van nieuwe producten en diensten op basis van digitale raamwerken; het snel adopteren en schalen van nieuwe technologieën via kleine multi-skilled teams; en ten slotte digitale beheerprincipes toepassen op traditionele IT-omgevingen.

Omdat IT de kern van de digitale strategie van iedere organisatie vormt, zijn deze thema’s primair vanuit een IT-oogpunt opgezet. De opgedane kennis en ervaring zijn echter van toepassing op alle delen van een organisatie, die geïnteresseerd zijn in snel kunnen veranderen en inspelen op de impact en mogelijkheden van digitale technologieën.

Workshop

Er zijn bezoeken van twee tot vier uur mogelijk, maar ook werkbezoeken die een periode van twee dagen beslaan. Tijdens zo’n tweedaags bezoek aan een Digital Transformation Centers draait de eerste dag om een rondleiding door het centrum. Dag twee staat in het teken van een gefaciliteerde workshop. In het speciaal ontwikkelde programma zal een digitale DXC-specialist de bezoekers helpen een plan te ontwikkelen om de aanpak en methoden toe te passen die tijdens de rondleiding aan de orde kwamen, dan wel actuele kwesties binnen de eigen organisatie aan te pakken.

Het contrast tussen een traditionele workflow en een digitale aanpak brengt vaak kansen voor het bedrijf aan het licht en kan CDO’s helpen om mogelijke hindernissen weg te nemen en drempels te verlagen. Voor veel organisaties is dit de eerste stap in het proces van het bouwen van een digitale roadmap. Voor degenen die de transformationele reis al zijn begonnen, kan een bezoek aan het centrum helpen bij het oplossen van problemen die van invloed zijn op een lopend programma, en de algehele reis naar een digitale organisatie verder ondersteunen.

Alignment

“De dienstverlening van de digitale transformatiecentra richt zich dus op IT, business en het faciliteren van de strategieontwikkeling”, vat Brunia van Brakel samen. “Onze uitdaging is al deze aspecten van de organisatie op één lijn te krijgen. Daarbij worden, zoals gezegd, methoden toegepast zoals de genoemde envisioning, design thinking, DevOps, Agile en Scrum. Binnen de Digital Transformation Centers komen al deze technieken en disciplines samen, om daarmee waarde te creëren voor de business van onze klanten.”

Binnenkort wordt er een digitaal transformationcentrum geopend en meerdere lokale experiencecenters, waarvan een in Ratingen vlakbij Düsseldorf. Meer weten? Neem contact op met DXC via www.dxc.technology/nl.


Uitdagingen begrijpen

“Het bezoek aan het DXC Digital Transformation Center hebben mij en mijn team duidelijk gemaakt wat ons digitale programma daadwerkelijk inhoudt. Het ontmoeten van de feitelijke deliveryteams was echt waardevol, omdat het ons in staat stelde een groot deel van de theorie en hype rond digitaal te doorbreken. Daarnaast hielp het om de echte uitdagingen van het dagelijks implementeren en opschalen van ‘digital’ beter te begrijpen. Wat ik verfrissend vond, was dat het bezoek niet echt op de technologie was gericht, maar veel meer op de impact op de mensen en hoe continue verandering te implementeren.”

— Global utility CIO

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam