Levi9 Technology Services onderscheidt zich niet alleen door een volledig nearshore-model, ook de wisselwerking met de klant is wezenlijk anders. De meer dan duizend engineers zitten op de stoel naast de business of het bestuur, om gezamenlijk onderscheidende technologie te ontwikkelen. Niet gehinderd door overbodige managers, maar rechtstreeks in contact met de business. “Ik zou dit alle grote bedrijven gunnen”, zegt Levi9-CEO Pien Oosterman met aanstekelijk enthousiasme.

Organisaties aan de vraagzijde van de markt staan volgens Oosterman voor twee grote uitdagingen. Om te beginnen moeten ze een visie op hun eigen product formuleren. “Wanneer je die basis goed voor ogen hebt, hoef je de rest slechts in te vullen. Omgekeerd: als je geen goede productvisie hebt, is alle inspanning zinloos. Vervolgens is het zaak om aan die zienswijze de juiste technologische invulling te geven. Zo snel en schaalbaar mogelijk.”

Vanwege de competitieve druk en de veranderende vraag ziet de Levi9-CEO dat bedrijven voortdurend moeten bewegen, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van technologie die sneller nieuwe activiteiten mogelijk maakt en andere manieren van werken ondersteunt. “De inzet van IT leidt daarbij tot een aantal effecten, die uiteindelijk neerkomen op een kortere time-to-market, een hogere opbrengst en lagere kosten. Tijd is immers geld: hoe sneller je iets op de markt zet, hoe eerder je resultaat hebt en hoe lager de kosten om iets te creëren.”

Businesstechnologie

“Als leverancier van maatwerksoftware focussen we sterk op businesstechnologie: de IT waarmee bedrijven zich onderscheiden in de markt”, vervolgt Pien Oosterman. “We hanteren nagenoeg als enige een honderd procent nearshoremodel, met zo’n twintig mensen in Nederland en meer dan duizend in Oost-Europa. Al die professionals – allemaal ambitieuze, hoger opgeleide mensen die goed Engels spreken – werken heel dicht op de klant. We hebben dus geen overbodige managementlagen gericht op bijvoorbeeld klant, contract of delivery.

Onze techneuten willen echt graag de business van de klant kennen, zodat ze weten waartoe hun bijdrage leidt. Samen met de klant vertalen we de productvisie naar technologie: de features die voor de business het verschil gaan maken. We introduceerden daartoe methoden zoals user story- en impact-mapping, waarbij we klanten verleiden om vanuit die perspectieven te denken. Dat werkt echt fantastisch! Zo’n dialoog vereist trouwens wel gesprekspartners die hun markt en concurrenten goed kennen.”

Katalysator

Naast het geleverde maatwerk zijn ook commodities belangrijk binnen de dienstverlening van Levi9. “Er is ontzettend veel mogelijk met technologieën als cloud, api’s, businessservices, serverless computing, noem maar op. Ten aanzien van al die mogelijkheden moet je als CIO, CTO of CDO precies weten wat de businessvraag is en hoe je die binnen het totale IT-landschap inpast. Dat is erg kennisintensief en wij kunnen daarbij helpen. Een relevante businessvraag is schaalbaarheid en versnelling. Cloud is hiervoor een katalysator. Ruim 80 procent van ons portfolio draait erin. Ook hierin onderscheiden we ons van de meeste andere leveranciers. De echte toegevoegde waarde zit ’m zoals gezegd vooral in het opschuiven naar de business. Dus eerst de samenwerking, dan het toepassen en creëren van kwalitatief hoogstaande technologie die voor de klanten het verschil maakt.”

Voorbeelden

Bij Talpa Network heeft Levi9 meer dan 140 mensen binnen de diverse productteams voor radio, tv en digitale media. “De klant is verantwoordelijk voor het producteigenaarschap, wij doen alle development. We zijn er het afgelopen anderhalf jaar met meer dan honderd mensen gegroeid! Alles super schaalbaar en in de cloud. Een voorbeeld van een veel kleiner bedrijf is Faktor: twee jaar geleden gestart door vier mensen met een goed idee. We zijn vanaf het begin betrokken en deden ook hier samen de productontwikkeling: hun marktkennis, onze procesbegeleiding en IT-knowhow. Inmiddels zijn ze overgenomen door een Amerikaanse partij en werken er vanuit ons meer dan twintig man.”

“Het partnership met zulke partijen is ook voor ons waardevol”, vervolgt de CEO opgetogen. “Mensen vinden het geweldig om voor startups te werken. Het biedt talenten de kans om zich professioneel verder te ontwikkelen. De energie die erbij vrijkomt is bovendien goud waard. Als de spirit binnen de teams goed is, dan kan ieder bedrijf grootse vorderingen maken. Vooral bij een sterke maatschappelijke drive, zoals de hang naar duurzaamheid of een prettige werkomgeving. Uiteraard telt vanuit ons de bijdrage aan de business-doelstellingen van de klant.”

Beste vrienden

De manier waarop Levi9 samen met de klant de productontwikkeling vormgeeft is volgens Pien Oosterman behoorlijk disruptief, al verwacht ze dat dit op termijn vaker ‘common practice’ zal worden. “Dit werkt zó goed. Ik zou dit alle grote bedrijven gunnen. Bij veel digitaal geboren bedrijven staat productontwikkeling al gelijk aan IT – niemand ontkomt eraan om zo te werken. Voor de lange termijn verwacht ik dat andere leveranciers wakker worden en de weg naar voren ontdekken. Dat vereist wel een ander type relatie met hun klanten.”

Ook CTO’s, CIO’s en CDO’s moeten uit de comfortzone: “Veel IT-verantwoordelijken zijn nog sterk gericht op de complexe kant van technologie. Ik snap dat goed hoor, het is ook een flinke puzzel. Ik adviseer IT-leiders om minimaal elke week een keer te gaan eten met business-collega’s, om zo de allerbeste vrienden te worden en de rest van de organisatie mee te nemen. Dat is bijna voorwaardelijk voor succes. Koester de momenten dat de dingen goed gaan en ‘praat’ succes! In je communicatie, in je verhalen, in alles wat je gebruikt om mensen blij en enthousiast te maken.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam