Al een aantal jaren maken ICT Media (de uitgever van deze website) en CIO Magazine gebruik van de Digital Acceleration Index (DAI) om de digitale volwassenheid van de organisaties van de kandidaten voor de CIO of the Year Award te meten. Na positieve ervaringen met dit meetinstrument zal de DAI aan de basis komen te liggen van steeds meer activiteiten en diensten van ICT Media. Wat is de DAI en waarom zou je die als CxO moeten willen invullen? CIO Magazine sprak met Marc Schuuring en Marc Roman Franke van Boston Consulting Group, de ontwikkelaar van de DAI.

CIO Magazine: Hoe is de DAI destijds ontwikkeld?
Marc Roman Franke (MRF): “In de zomer van 2016 heb ik de DAI ontwikkeld samen met twee collega’s. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de expertise van tientallen experts. Deutsche Post werd vervolgens de pilot-case. Sinds die tijd is er een snelle groei geweest. De impact van het deelnemen aan de DAI kan dan ook groot zijn: uitkomsten kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de rente voor bedrijfsleningen. In Nederland is de CIO of the Year Award een belangrijke toepassing.”

Waarom zou een CIO of CDO de DAI moeten invullen?
Marc Schuuring (MS): “De DAI heeft een focus die outside-in is en gericht is op de business. Vergelijkbare tools van andere partijen richten zich meer op de toepassing van technologie. Ons startpunt wordt gevormd door digitale resultaten. Vandaaruit gaan we de diepte in. Een voorbeeld is de constatering dat een organisatie geweldige resultaten boekt en dat dit veel te maken heeft met goede competenties op het gebied van het benutten van data.”

MRF: “Klanten zien de DAI als zeer holistisch, zonder dat dit gepaard gaat met een reusachtig aantal vragen en KPI’s. De DAI zit op een strategisch niveau, gaat diep en is compleet genoeg. Hij is in te vullen door de digitale organisatie en het MT, door alle stakeholders.”

De DAI heeft vier hoofddimensies. Je ziet direct het nut van een dimensie als ‘Digi-tize the core’, oftewel het digitaliseren van je IT-backbone. Wat is het nut van een subdimensie als ‘Reinvent the sector’? Is dat dan nodig?

MRF: “Stel vast wat je ambitie is. Gegeven de toestand van je organisatie en die van je concurrenten neem je een positie in. Het kan acceptabel zijn om niet voorop te lopen. Anderzijds bevelen wij zeker niet aan om in veel opzichten achter te lopen. Je kunt soms wel wat tijd nemen. Choose your battles, je hoeft niet in alle opzichten voorop te lopen.”

MS: “Het is niet voor niets dat ‘DAI’ staat voor ‘Digital Acceleration Index’. Het gaat om ‘acceleration’, om ‘versnelling’. Een bedrijf kan twee dingen doen om die versnelling te realiseren. Je kunt ervoor zorgen dat je klanten en hun customer-journeys herkent, je kunt de mogelijkheden van je medewerkers vergroten door data te benutten. Denk aan AI en machine-learning. Als je dit gaat doen, gaan grenzen tussen branches vervagen. Als je je niet kunt voorstellen wat dat kan betekenen, loop je een risico. Andere bedrijven kunnen immers wel gaan doen wat jij achterwege laat.”

Hoe wordt de volwassenheid van een organisatie beoordeeld?
MRF: “Er wordt een vragenlijst afgewerkt waarbij per dimensie een van de vier vol-wassenheidsniveaus met beschrijvingen kan worden aangevinkt. Soms vullen twintig mensen in een organisatie de lijst in en in een enkel geval zijn dat er wel tweeduizend geweest! In sommige gevallen kies je voor een afzonderlijke vragenlijst, per regio, per functie of per hiërarchisch niveau. Vervolgens doen we executive interviews als kwalitatieve check, waarbij we ingaan op details, geschiedenis, bottlenecks, enzovoort.

Tot slot kijken we naar een aantal KPI’s waarbij het niet draait om perceptie maar harde feiten. Idealiter is de DAI-score dan de gemiddelde score van de dimensies, gevalideerd door de interviews.”

MS: “Je kunt uitkomsten hebben als een hoge score voor digitale strategie en tegelijkertijd nog niet veel activiteit op het gebied van ‘Digitize the core’ laten zien. Dan gaat je score naar beneden. Ook zie je hoge scores die niet veel impact op de business hebben.”

“Opvallend is wel dat in elke sector de distributie van de scores van alle deelnemers in een S-curve is weer te geven. Overal zien we ook bedrijven die opmerkelijk genoeg helemaal niet digitaal zijn.”

“Een grote uitdaging die een game changer zal worden: heel weinig bedrijven
managen hun data”

MRF: “In sommige gevallen en in sommige regio’s is er geen noodzaak om te digitaliseren, omdat er geen concurrentie is. Maar dan nog kunnen bedrijven zoals Google je interface met de klant wegnemen. Andere branches zijn behoorlijk op de hoogte van techniek maar digitaliseren niet. Techniek is niet hetzelfde als digitaal.”

In welke dimensie zijn organisaties wereldwijd gezien het meest volwassen? En in welke dimensie is nog het meeste werk te doen?
MRF: “De dimensie van de digitale strategie scoorde altijd vrij slecht, maar de scores gaan nu in alle branches omhoog. Roadmaps worden opgesteld, ambities opgeschroefd, iedereen doet zijn huiswerk. Maar de executie, het vermogen op te schalen, is een heel ander verhaal.”

“Aan de andere kant van het spectrum zien we een grote uitdaging die ook een game changer zal worden: heel weinig bedrijven managen hun data… De grootste uitdaging ligt nu in datastrategie, data-governance en AI. De achterstand heeft er ook mee te maken dat het een politiek onderwerp is. Het managen en benutten van data leidt immers tot transparantie en de mogelijkheid alles te meten. Dat kan bedreigend zijn.”

MS: “Kijkend naar het gebruik van platformen zijn de verschillen internationaal erg groot. China loopt ver voorop. De reis naar een customer-centric data-driven platformcompany is een moeilijke. Wat we ook zien is dat alle bedrijven een data-lake hebben. Maar dat betekent nog niet dat ze ook digitale competenties hebben.”

Houdt de DAI rekening met cultuurverschillen?
MRF: “We beoordelen jaarlijks 2.500 bedrijven in twintig landen. In sommige culturen is men wat positiever bij het beantwoorden van de vragen; in andere landen, zoals Japan, juist wat terughoudender in het positief beoordelen van de eigen resultaten. We kalibreren dat wel enigszins. Verder zien we geen significante verschillen per cultuur. De patronen zijn vergelijkbaar. Dat is ook logisch, want de vragen zijn gebaseerd op feiten. Je antwoorden kunnen daarom geen negatieve consequenties voor je hebben.”

MS: “Als ik jouw bedrijf binnenloop, wat zie ik dan? Dát is waar de DAI om draait. Mensen zien verschillende dingen: zowel resultaten als zaken die nog te realiseren zijn. Door het aantal mensen dat de vragenlijst invult worden de verschillen uitgemiddeld. Daarna gaat het erom hoe je je doel gaat bereiken. Dan gaat cultuur wel een rol spelen.”

Hoe doet Nederland het internationaal gezien?
MS: “Ik heb zelf geen toegang tot de database, want het gaat om gevoelige informatie. Mijn gevoel is dat we tot de top behoren maar aan het afglijden zijn.”

MRF: “Nederland scoort op de DAI-schaal één punt beter dan Duitsland en ook wat beter dan Europa als geheel. Maar Azië en China vormen momenteel de top. In de VS, meestal geassocieerd met Silicon Valley, zie je een flinke kloof tussen de toppers en de achterblijvers. Nederland scoort daardoor een tikje beter dan het gemiddelde van de VS. Europa heeft qua digitale volwassenheid een meer normale distributie van de scores.”

De uitstekende scores van een organisatie die de DAI doorliep
Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Als hoofdredacteur was hij van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen, onlines en congressen. Vanaf 2001 was hij communicatieadviseur en hoofdredacteur van diverse media bij Ten Hagen & Stam en Sdu Uitgevers. Sinds 2008 is hij actief bij ICT Media (bladen, online, onderzoeken en events) en tevens eigenaar van Contact Media, producent van content voor de IT-sector.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam