Bijna de helft van beslissers bij Nederlandse en Belgische organisaties denkt dat hun innovatie wordt geremd door een ‘digitale transformatiemoeheid’ die voortvloeit uit zowel organisatorische als technische oorzaken. Daarop duidt een enquête in opdracht van Avanade.

Deze ‘Transformatiemoeheid’ kent volgens de onderzoekers in hoofdzaak vier factoren. Ten eerste hebben bedrijven moeite met het aannemen en opleiden van geschikt personeel dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden voor het transformatieproces (50% van de ondervraagden). Ook investeren bedrijven regelmatig in nieuwe technologieën en innovaties zonder dat zij deze integreren met bestaande systemen (45%). Daarnaast kost het moderniseren van bestaande systemen en processen (41,%) hen veel moeite. Ten slotte verhindert de bedrijfscultuur uitgebreide veranderingen omdat deze te gefragmenteerd is (30%).

Nederlandse en Belgische bedrijven scoren in vergelijking met de wereldwijde resultaten beter als het aankomt op toegang tot technologie voor de integratie die nodig is voor digitale transformatie. Minder dan 17 procent van de ondervraagden vindt dit een barrière, ten opzichte van 28 procent wereldwijd.

Ook geeft ruim de helft van de organisaties in de Lage Landen aan dat ze hun kritieke systemen al hebben gemoderniseerd of vervangen, terwijl dit gemiddelde wereldwijd een stuk lager (40%) ligt. De belangrijkste reden om kritieke systemen te vervangen is het verhogen van de groei (13%) en het vergroten van het marktaandeel (10%). Daarnaast zijn kostenverlaging (9%), productiviteitsverhoging (10%) en het vergroten van de ‘agility’ (10%) belangrijke drijfveren voor het digitaliseren van kritieke systemen.

Voor wat betreft de transitie naar de cloud lopen Nederlandse en Belgische bedrijven achter. Wereldwijd hebben bijna acht op de tien organisaties hun activiteiten naar de cloud verplaatst om nieuwe, intelligente technologieën beter te laten integreren binnen de organisatie. In de Lage Landen ligt dit gemiddelde tien procentpunten lager.

“Uit ons onderzoek blijkt dat voordelen voornamelijk te verwachten zijn voor business-groei, een groter marktaandeel, lagere kosten, hogere productiviteit en grotere flexibiliteit (‘agility’). Er is echter geen standaard weg naar succes binnen de digitale transformatie-journey, vooral omdat iedere organisatie start vanaf haar eigen unieke beginpunt”, zegt Marit van Dijk, Advisory Services Lead Netherlands bij Avanade.

“Avanade maakt onderscheid tussen drie dimensies waar organisaties zich op kunnen richten voor een succesvolle digitale transformatie: innovatie, efficiëntie en (klant)ervaring. Ons onderzoek toont dat een optimale combinatie van deze factoren zal leiden tot de beste resultaten.”

Over het onderzoek

In opdracht van Avanade heeft Vanson Bourne 1.150 senior executives geïnterviewd (waarvan 100 in Nederland en België). Het onderzoek werd afgesloten in juni 2019. De respondenten komen uit Europa, Noord-Amerika en Azië, zijn werkzaam bij organisaties met een jaaromzet tussen ongeveer 500 miljoen en 10 miljard dollar en zijn werkzaam in industrieën zoals communicatie, media, hightech, financiële diensten, gezondheid en openbare dienstverlening.

Avanade is leverancier van digitale diensten en cloud services, bedrijfsoplossingen en ontwerpgedreven ervaringen voor het Microsoft ecosysteem en een onderneming van Accenture en Microsoft.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam