Samenwerken in een digitaal ecosysteem wordt de nieuwe modus operandi. “In een digitaal ecosysteem handelt iedere partner op basis van het gemeenschappelijke doel en wederzijdse afhankelijkheid. Dat is niet langer een IT-waarde, zoals maximale uptime, maar een klantwaarde. En dat is nog even wennen. Niet alleen voor de eigen IT-organisatie, zeker ook voor serviceproviders”, aldus Bart van der Linden, ecosystemenexpert en tevens als wetenschapper verbonden aan Nyenrode Business University.

Met ‘even wennen’ is niets teveel gezegd. Het gaat namelijk verder dan onderdeel zijn van een netwerk van leveranciers die alleen binnen hun eigen domein een bijdrage leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het draaiend houden van de IT-infrastructuur met een onderliggende SLA. Die verkavelde service level agreements hebben hun langste tijd gehad, verwacht Van der Linden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Veel IT-dienstverleners waren gewend zoveel mogelijk zelf te doen voor hun klant. Inmiddels zien zij ook in dat dat niet langer mogelijk is. In een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en onvoorspelbaar zijn, wordt stabiliteit ingeruild voor flexibiliteit. “Natuurlijk moet er nog steeds sprake zijn van een kostenefficiënte operatie, maar in een digitaal ecosysteem moeten partners bereid zijn samen verantwoordelijkheid te nemen omwille van één enkel belang.”

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft uiteraard een keerzijde. Want hoe voorkom je dat verschillende technologieleveranciers over elkaar heen duikelen? Ecopartners kunnen immers ook elkaars concurrent zijn. “We hoeven niet geheimzinnig te doen over het commerciële belang van de ecopartners”, stelt Van der Linden. “Dat vraagt om een sterke regiefunctie van de uitbestedende partij, en het scheppen van spelregels en kaders voor de samenwerking in de dagelijkse operatie.”

Api-economie

“De toenemende snelheid en complexiteit van digitale transformatie maakt duidelijk dat meer partijen betrokken moeten worden bij IT- en businessprojecten. Door deze intensivering van samenwerking zal de noodzaak groter worden om in een api-economie te opereren. Het is immers van belang om eenvoudig partijen aan te haken, maar ook afhaken is dan mogelijk. Tegelijkertijd moet het vanzelfsprekend worden dat partijen elkaar helpen binnen de operatie van digitale ecosystemen. Deze manier van samenwerken is een attitude, onderdeel van de bedrijfscultuur”, aldus Van der Linden.

Nog geen gemeengoed

“Werken in een digitaal ecosysteem is nog geen gemeengoed. Organisaties doen er goed aan kritisch te kijken naar contracten met bestaande technologiepartners – met de vraag of deze partijen in staat zijn te participeren in een digitaal ecosysteem.

Wat we in het onderzoek hebben gezien is dat er grofweg drie opties zijn om met het lopende contract om te gaan. De eerste is het meest radicaal en afhankelijk van de relatie: het bestaande contract verbreken. Dat kan als je de tijd hebt voor nieuwe contractonderhandelingen. Zo niet, dan is een tweede optie om aanvullende nieuwe contractuele uitgangspunten af te spreken. Een derde optie is het contract te laten voor wat het is, en nieuwe werkafspraken te maken voor ‘the time being’.

Hoe dan ook, de meeste outsourcingcontracten zullen de komende tijd tegen het licht van nieuwe ‘joint purpose’-doelstellingen gehouden worden. Alleen dan kun je verder in het huidige digitale transformatietijdperk”, concludeert Bart van der Linden.

Mirjam Wamsteeker is head of marketing communications bij T-Systems Nederland

T-Systems levert wereldwijd managed services op het gebied van cloud, SAP, netwerk, digitale innovatie en security. Met zijn hoofdkantoor in Europa en vestigingen in meer dan 20 landen, 37.500 medewerkers en een omzet van 6,9 miljard euro (2018) behoort T-Systems tot de leidende ICT-dienstverleners ter wereld.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam