De meeste CIO’s zijn het erover eens: effectief datamanagement is cruciaal. Niet alleen voor een beter begrip van klanten, marktdynamiek en financiën, maar ook voor het stroomlijnen van het proces, zowel intern als over de hele keten.

Het formuleren van een datastrategie is al een flinke opgave, maar deze strategie ten uitvoer brengen blijkt nog lastiger. Hoewel veel Nederlandse CIO’s en CDO’s goed voor ogen hebben hoe een datagedreven organisatie eruit zou moeten zien, blijkt het niet eenvoudig om dit de rest van de organisatie bij te brengen. Verantwoordelijke CxO’s kiezen daarbij uiteenlopende manieren van aanpak.

datastrategie datamanagement opgave cio

eBook

Joe Chung (AWS) heeft een eBook geschreven over hoe je een data-driven organisatie wordt. Als je je naam en e-mailadres achterlaat, sturen we de link direct naar je inbox.

  Dat leerde een tweetal recente uitzendingen van CIO TV, waarin databeleid aan de orde kwam. Voorlopige resultaten in het kader van onderzoek naar high-performance digital organisations (HPDO’s) door Erik Beulen (verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Manchester) toonde aan dat uitdagingen liggen op het gebied van data-eigenaarschap, datakwaliteit, datagovernance en samenwerking met interne en externe partners.

  Correct belegd leiderschap en besturing zouden de andere genoemde achterblijvende onderdelen kunnen meenemen in de ontwikkeling, zo is zijn idee. Beulen constateerde wat ownership betreft overigens een grote mate van diversiteit. Het ligt vaak geheel of gedeeltelijk bij de business of de board of management. De rol van de chief data officer blijkt te bewegen tussen die van facilitator van tools tot hoeder over de datakwaliteit. Wat werkt nu het beste?

  Dat is op basis van de voorlopige gegevens moeilijk te stellen. Zolang organisaties maar nadenken en handelen in lijn met de uitgezette koers zou je zeggen, maar dat blijkt lang niet altijd het geval. Datakwaliteit blijkt door silo’s, data-onderhoud en geringe aandacht nogal eens tegen te vallen. Het inregelen van de governance wordt soms gehinderd door schaarse competenties. Dit heeft gevolgen voor het kunnen samenwerken op basis van de juiste data – zowel intern als binnen ketenverbanden.

  “Je hebt echt een datakanon nodig”, vertrouwde een CIO van een groot mediabedrijf me onlangs toe. Hij doelde daarmee op een sterke en kundige persoon, die op basis van kennis en argumenten het databeleid intern weet te verkopen. Ook de ervaringen bij andere Nederlandse organisaties, onder meer in de energiesector en de overheid, leerden het belang dat zo’n voortrekker heeft. En ook hier geldt dat de gekozen governance uiteen kan lopen. Het draait vooral om visie gekoppeld aan urgentie en daadkracht.

  De grote belangstelling voor onderzoeks- en kennisdelingsprogramma’s als HPDO bewijst dat het formuleren en ten uitvoer brengen van databeleid voor veel CIO’s voorlopig nog een behoorlijke opgave is. Het laatste woord is er dan ook nog niet over gesproken. Op CIODAY2020 en bij CIO TV zullen we er de komende tijd uitgebreid op inzoomen.

  Peiling

  [democracy id=”3″]

  REAGEREN

  Plaats je reactie
  Je naam