In 2016 kreeg staalfabrikant Tata Steel Europe tegenvallende feedback van de klanten: te lange doorlooptijden, te lage voorspelbaarheid, te trage response en te vaak te laat leveren. De supply chain werd onder de loep gelegd om de problemen in kaart te brengen. De conclusie: de oplossingen konden gevonden worden door meerwaarde uit data te halen. Svend Lassen, Member of the Group Senior Management van Tata Steel Europe in Düsseldorf, is tevens Head of Reporting & Data Analytics.

Het inrichten en toepassen van data-analytics in 2016 heeft drie doelstellingen, met voorop het vergroten van de klanttevredenheid. “Dat bereiken we met een robuustere supply chain en het sneller kunnen ingrijpen bij problemen in de keten. Met efficiëntere, soepel draaiende fabrieken, een geoptimaliseerd productaanbod en het maken van betere keuzes bij sales”, geeft Lassen aan. “Daarnaast moet data-analytics helpen bij het verhogen van de winstgevendheid en marge, het terugbrengen van het aangewend kapitaal en verbetering van de cashflow.” Hij vertelt op welke manier data-analytics bij Tata Steel Europe (TSE) van de grond gekomen is.

Demand forecasting

De praktijk wees uit dat klanten zelf niet in staat zijn hun vraag goed te voorspellen. Als eerste werd daarom een systeem voor demand forecasting opgezet. Het data-analyticsteam van TSE gebruikte daarvoor negen voorspellingsmodellen, waarmee grondig werd geëxperimenteerd, om vervolgens bij elke dataserie een mix te maken van de drie beste. “Daarmee is een heel specifiek profiel gecreëerd, waar we nauwkeurig de seizoens- en andere invloeden in verwerken. Aan de hand van die profielen kunnen we onze supply chain veel beter voorbereiden, en een goede strategische productmix kiezen. En we kunnen de vraag beperken tot die klanten die in ons portfolio passen. Dat creëert winstgevendheid en verbetert tegelijk onze dienstverlening – en dus onze klanttevredenheid”, aldus Lassen.

Logistiekprognoses

De kosten van de logistiek zijn voor een staalleverancier bijzonder hoog. De data-analytici bouwden een systeem dat een prognose geeft van welke orders er de komende zeven dagen uit de fabrieken komen. Dat is moeilijker te bepalen dan het op het eerste gezicht lijkt. Lassen: “We hebben te maken met grote assets gekoppeld aan complexe processen, met heel veel afhankelijkheden. Enerzijds draaien we voor bepaalde grote orders diverse producten. Tegelijk hebben we een systeem waarmee we orders kunnen prioriteren om sneller door te laten lopen. Dat alles maakt het voorspellen van de productie-output per dag complex.”

Aan de hand van de prognoses wordt de logistiek zodanig ingeregeld, dat gemakkelijk geschoven kan worden tussen de verschillende transportmiddelen: schepen, treinen en trucks – in volgorde van oplopende kosten. Dan zijn er de spoedleveringen, waarbij de staalrol snel bij de klant moet zijn om stagnatie in zijn productie te voorkomen. Die laatste optie is altijd de duurste uiteraard.

TSE kan inmiddels ook voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling die in productie is, een spoedlevering wordt. Dat voorkomt hoge kosten, door te wisselen naar de beste modaliteit.
Ook de verwachte ‘end production date’ wordt meegenomen in het prognosemodel. “Die datum blijkt in de praktijk maar in ongeveer 35 procent van de gevallen te kloppen. Dat willen we verhogen naar 80, 90 procent. Een aanzienlijke verbetering”, zegt Lassen.

Digital Twin

Een meer recent voorbeeld is Virtual Mill Design. In feite de digitale versie – de ‘digital twin’ zoals het ook wel genoemd wordt – van de supply chain. Begonnen is met het bouwen van een simulatiemodel met daarin alle assets, de opslagfaciliteit en transportroutes. Dat model geeft bepaalde capaciteitsindicatoren, maar die zijn niet 100 procent nauwkeurig. “Er is bewegingsruimte, afhankelijk van welke ladingen, welke orders en welke producten”, licht Lassen toe. “Maar die resultaten kunnen we wel gebruiken om te zien waar in onze fabrieken bottlenecks zitten en hoe waarschijnlijk het is dat er problemen ontstaan. Zo kunnen we onze fabrieken robuuster maken. En we kunnen het gebruiken om in te grijpen bij afwijkingen. Als een asset het begeeft, kunnen we zien wat de beste manier is om dat op te vangen in het systeem en de supply chain. We kunnen het ook gebruiken om te testen wat er met het systeem gebeurt bij welk soort storingen.”

Alle benodigde data wordt vanuit diverse bronnen automatisch ingevoerd in Virtual Mill Design. “We kunnen daardoor een dashboard gebruiken om een beetje te spelen met de planning om te zien wat er in de supply chain gebeurt. Het is een compleet geautomatiseerde dataketen”, aldus Lassen.

Maturity

Lassen is van mening dat de data-analyticsomgeving van TSE inmiddels behoorlijk volwassen is. “We hebben in 2018 een award gekregen van het World Economic Forum als een van de lichtende voorbeelden op het vlak van data-analytics. Daar zag het in 2016 nog niet naar uit; sindsdien is er dus veel vooruitgang geboekt.”

“De vooruitgang beperkt zich vooralsnog tot de businessfuncties”, tekent Lassen daarbij aan. “We hebben goed werk gedaan in de fabricage en de assets geoptimaliseerd. En we kijken naar de supply chain en sales. In 2017 deden we een data maturity assessment, en dat gaf een teleurstellend laag resultaat. Dat was vooral te wijten aan de veelheid aan silo’s. We zijn nu meer ‘simplified’ en opgeschaald naar maturity niveau 3. We delen data tussen verschillende businessfuncties en hebben use cases die ‘across’ gaan. Maar is nog ruimte voor verbetering, want naast Commercial en Manufacturing is de data maturity in de andere functies, zoals Finance en Procurement, nog te laag.”

Governance

Datakwaliteit is een belangrijk aspect. TSE maakt goede vorderingen met het brengen van tools daarvoor naar de business en Lassen ziet een toenemend gebruik ervan. Ook accepteren steeds meer mensen dat het dataplatform de Single Point of Truth is. Daar zijn flinke stappen gezet.

“We zijn actief geweest met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op het gebied van data en het aantrekken van gespecialiseerde mensen, en we hebben veel gedaan aan de technologiekant. Maar data governance is nog een ontwikkelingsgebied”, zegt Lassen. “We zetten nu in op de functies metadata- en masterdatamanagement, datakwaliteit, en data lineage die we transparant willen maken. We erkennen nu dat we door het hele bedrijf die functies op één lijn moeten krijgen. Onlangs is daartoe een central data officer aangesteld en een central data office opgezet.”

Maar hij constateert ook dat nog niet iedereen binnen de business beseft dat data een asset is. “En dat ze dus het eigenaarschap moeten gaan dragen. Dat is een veel breder veranderingsproces en transformatie dan het implementeren van datamanagement-tooling.”

Lassen zoekt naar tools die ook waarde teruggeven aan de dataleveranciers in de business, iets dat zeker niet altijd het geval is. Die closed loop helpt mensen om in te zien hoe belangrijk goede data is, en stimuleert de verandering van mindset.

Investeringen

TSE heeft aanzienlijk geïnvesteerd in data-analytics, zowel in technologie als in mensen. De kosten ervan belopen per jaar een bedrag in de miljoenen met dubbele cijfers, zo rond de 0,2 procent van de inkomsten. Bij het staalbedrijf is het beleid om elke investering te onderbouwen met een businesscase, waarbij de investering binnen één jaar moet zijn terugverdiend.

“We onderzoeken de kosten van data-analytics dan ook nauwkeurig”, vertelt Lassen. “Als onderdeel daarvan zijn we onze tooling aan het rationaliseren en consolideren. Ik verwacht dat dat zorgt voor een afname van de licentie- en runkosten. Daarnaast is er meer synergie door het delen van resources en betere samenwerking – en we halen steeds meer activiteiten binnen die we voorheen met externe partijen deden. Ik verwacht dat onze totale uitgaven zullen dalen – met behoud van waarde. Dat is een belangrijk punt: we willen geen waarde verliezen. Ik zie zelfs de mogelijkheid om meer waarde te creëren – bij lagere investeringen.”

Datasharing

TSE deelt als bedrijf nauwelijks data met derden. Lassen ziet daar wel de potentie van, maar onder voorwaarde dat iedereen een ‘clean house’ heeft in termen van data, analytics en forecasting. “Het onderwerp is nieuw voor ons. Maar het is duidelijk dat we met onze logistieke partners data zullen moeten gaan delen. Daar zijn de eerste gesprekken over aan de gang.”

Data delen met de logistieke partner kan het leveringsproces efficiënter, soepeler en sneller maken. Daar zijn we nu dus mee bezig. Daar heb je de juiste juridische frameworks voor nodig, omdat ze inzicht krijgen in hoeveel staalrollen we produceren en hoe we die aan de klanten leveren. De vertrouwelijkheid van onze data moet geborgd zijn.”

Digitaal businessmodel

Als Lassen zonder enige beperking aan de slag zou kunnen gaan om het bedrijf zo data-driven te maken als mogelijk is, ziet hij een volledig digitaal businessmodel. “In wezen zijn vrijwel alle commerciële functies gebaseerd op data en informatie. Als we die allemaal zouden kunnen managen, digitaal, end-to-end met zo weinig mogelijke menselijke tussenkomst…” mijmert hij. “Natuurlijk, er zijn noodzakelijke menselijke aspecten; ook de klant in B2B vraagt immers om persoonlijk contact. Maar volgens mij kan verder alles digitaal worden afgehandeld. Maar dat is een visie, zo ver zijn we nog lang niet.”

Fotografie Dennis Khalil


Tata Steel Europe (TSE) verwerkt ijzererts tot gewalste staalplaten die als ‘coil’, als rol van maximaal 30 ton, worden afgeleverd per schip, trein of truck. Het staal kan naar wens extra worden gehard, gegalvaniseerd , en voorzien worden van verschillende coatings.

TSE heeft ongeveer 350 sectorcustomers, die op Europees niveau door multidisciplinaire accountteams end-to-end worden bediend. In de praktijk gaat het om ongeveer 3500 mensen die orders kunnen plaatsen.

Het staalbedrijf beschikt over ongeveer 30 productielocaties met rond de 120 productielijnen voor uiteenlopende producten, waaronder stalen buizen.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam