De coronacrisis jaagt innovatie aan, maar remt ook duurzaamheidsinitiatieven. De meeste bedrijven verwachten binnen een jaar financieel herstel van de crisis, die zowel voor innovatie zorgt als een remmende werking heeft op duurzaamheid. Hierop duidt onderzoek van de UvA.

Sinds covid-19 zetten bedrijven in op thuiswerken, versnellen ze het digitaliseren van processen en introduceren ze nieuwe verdienmodellen. Maar door de crisis is er nu aanzienlijk minder aandacht voor de transitie naar duurzaamheid en verkorting van waardeketens.

Een op de vier bedrijven is afhankelijk van overheidssteun en een even groot deel kort op salarissen. Deze (tussentijdse) bevindingen komen voort uit onderzoek voor de Nederlandse Innovatie Monitor 2020, uitgevoerd onder regie van Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de UvA.

De helft van de bedrijven verwacht binnen een half jaar herstel van de coronacrisis. Bedrijven verschillen sterk in hun verwachting over de duur van deze crisis. Met name tussen branches zijn er sterke verschillen in de verwachtingen over de duur.

“De coronacrisis laat diepe sporen achter bij het Nederlandse bedrijfsleven”, zegt Volberda. “Sommige sectoren en met name oude bedrijven zijn harder geraakt dan andere. Toch heeft het een enorme boost gegeven aan thuiswerken, digitalisering van processen en nieuwe online businessmodellen. Helaas krijgen duurzaamheidsthema’s minder prioriteit. De meerderheid van de bedrijven gaat uit van een zogenoemde V-vormige crisis die voor maart 2021 achter de rug is.”

Over het onderzoek

Meer dan 10.000 organisaties in Nederland zijn benaderd om deel te nemen aan de monitor. Uiteindelijk hebben circa 800 deelnemers, vooral senior managers, uit een breed scala van sectoren deelgenomen aan het onderzoek. De data die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde bevindingen zijn verzameld tussen half mei en eind juni. De uitkomsten van de volledige Nederlandse Innovatie Monitor 2020 worden op 19 oktober gepubliceerd.

De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 geldt als een van de grootste jaarlijkse surveys naar innovatie in Nederland. De monitor is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School (ABS) van de UvA.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam