De CIO kan een sleutelrol vervullen bij het adresseren van uiteenlopende wereldwijde economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen. Dat leerde de vijftiende editie van CIODAY in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Zowel samenleving, organisaties als de technologieleiders zelf zullen er beter van worden wanneer technologie en digitalisering echte doelen gaan dienen.

Bekijk de video’s en presentaties van het plenaire programma

Het draait bij deze technologiegedreven zingeving om een bundeling van krachten binnen een ecosysteem van mensen en machines, leveranciers en vraagzijde, startups en corporates, en niet in de laatste plaats een crossfunctionele, multidisciplinaire aanpak waarin de meerwaarde van moderne technologie centraal staat.

Voorstellingsvermogen en daadkracht kunnen daarbij tot grootse dingen leiden. Dat leerde de spectaculaire aftrap van CIODAY 2019 door ‘mindfcker’ Victor Mids en dat leerde een keur aan interessante sprekers. Een beter leven dankzij technologie, kan dat? Ja, dat kan!

Uitdagingen

Arthur Govaert, voorzitter van CIO Platform Nederland en CIO van het Nijmeegse Radboudumc, pleitte voor ’tech with a purpose’. Het idee is dat technologie een rol kan spelen bij het aanpakken en oplossen van wereldwijde uitdagingen. Variërend van gezondheidszorg tot duurzaam energiegebruik en het dichter bij elkaar brengen van mensen. “Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.”

Govaert stond uitgebreid stil bij het feit dat zowel CIO Platform Nederland als CIODAY inmiddels vijftien jaar bestaan. Hij blikte op pakkende wijze terug op de grote issues in de wereld van 2005, toen de wereld werd opgeschrikt door de orkaan Katrina, bomaanslagen in Londen, Sharm el-Sheikh en Amman. Een wereld zonder iPhone en tablets, en een tijd waarin CIO’s nog gezien werden als IT-managers.

Samenwerking

Voor het adresseren van de uitdagingen en kansen van vandaag de dag is samenwerking cruciaal. “Als Nederlandse CIO‘s onderling, als CIO’s met technologiegebruikers en eindklanten, met EU-collega’s richting de wetgevers en met de leveranciers”, aldus Govaert. Waar op de meeste gebieden in de afgelopen vijftien jaar flinke vooruitgang is geboekt, verdient met name het laatste punt volgens de voorzitter nog de nodige aandacht (zie ook de keynote video).

Ernst Jan Stigter, voorzitter van NL Digital en algemeen directeur Microsoft Nederland, benadrukte de kansen voor Nederland om onderscheidend te zijn op het gebied van technologie. “We zijn de op drie na meest competitieve economie ter wereld.” Tegelijk lopen we volgens hem een risico, omdat de technologie-adoptie zwaar achterblijft. leveranciers, de IT-vraagzijde en andere partijen kunnen hierin veel samen de voortrekkersrol nemen. “We moeten samenwerken als een ecosysteem”, aldus Stigter.

Duurzaamheid

CIODAY kent sinds jaar en dag een zogenoemd ‘preconference’-programma. De pakweg honderdvijfentwintig leden van het CIO Platform Nederland komen daarbij een dag vóór het hoofdevenement bijeen voor een verdieping op actuele leiderschapsthema’s. Gedurende de editie van 2019 werd de brug geslagen tussen een vijftal maatschappelijke thema’s en de agenda van de CIO. Concreet: na selectie van de uitdagingen op het gebied van onder andere landbouw, energie, veiligheid, talent en gezondheidszorg werd in groepjes gewerkt aan een technologisch gedreven oplossing.

Dassault Systèmes, dat een ambitieuze agenda rond het thema ‘business sustainability’ voert, wierp zich op als begeleider van de workshop. John Kitchingman, managing director Noord-Europa van het van oorsprong Franse technologiebedrijf, benadrukte het belang dat bedrijven hebben bij duurzaamheid. “Business sustainability is een strategie die succes voor de lange termijn als prioriteit stelt”, aldus Kitchingman, die bedrijven daarin vanuit Dassault Systèmes op diverse manieren ondersteunt.

Menselijke factor

De Brit Chris Elmitt is vanuit Crystal Interactive gespecialiseerd in het laten samenwerken van grote groepen leiders tijdens evenementen. Hij presenteerde in het plenaire programma de uitkomsten van de door hem begeleide preconference. Daarbij viel op dat nagenoeg alle oplossingen op de vijf genoemde deelcomponenten zwaar leunden op werken in ecosystemen en een goede omgang met data.

Inzicht bij zowel bedrijf als eindgebruiker kan zorgen voor betere omgang met energie, gezonder voedsel en een dito levensstijl, alsmede een veiliger leefomgeving. Het deelthema ‘workforce of the future’ voorziet hierin een zware rol voor de steeds meer binnen multidisciplinaire teams werkende mens.

Toeval of niet: dit laatste sloot naadloos aan op het statement van Randstad-bestuurders Jacques van den Broek (CEO) en de naar de Executive Board te promoveren René Steenvoorden. Hun bijdrage startte met een filmpje dat de individuele mens positioneerde als de krachtigste computer ter wereld. Slimmer zelfs dan de intelligentie in autonome voertuigen en de meest gespierde online zoekmachine.

Bedrijfsmissie

CIO en CDO René Steenvoorden stond stil bij de missie van het bijna 60 jaar geleden opgerichte Randstad, dat organisaties sinds de start aan het juiste talent helpt en mensen ondersteunt bij een gezonde balans tussen werk en privé – wat weer in grote bijdraagt aan menselijk geluk. “Die balans laatste vormt samen met voldoende batterijduur en een goede wifi de top van de Maslov-piramide”, grapte hij.

Topbestuurder Jacques van den Broek vertelde waarom het sterk internationaal opererende Randstad besloot tot een technologie- en digtaal-gedreven transformatie. “We vormen van oudsher een platform dat vraag en aanbod van talent op de arbeidsmarkt bijeen brengt. Zo’n vijf jaar geleden beseften we dat technologie ons platform veel transparanter en beter zou maken.” De aanstelling van Steenvoorden paste in dat plaatje.

Holistisch

Er is sindsdien binnen Randstad vervolgens een innovatiefonds gecreëerd, men is gaan werken met relevante startups en begonnen met interne innovatietrajecten. Bij al die technologie-gebaseerde initiatieven staat uiteindelijk de mens centraal. De Randstad-strategie is met ‘tech & touch’ gericht op de optimale combinatie van mens en machine.

De benodigde digitale transformatie is daarbij volgens beide bestuurders een gedeelde verantwoordelijkheid op het hoogste niveau, met een belangrijke rol voor de technologieleider. Van den Broek: “Je kunt niet veranderen zonder holistische kijk vanuit business, technologie en top management.”

Lessen uit de bouw

Andrea Gallego, partner en CTO bij BCG Gamma, het onderdeel dat zich bij Boston Consulting Group bezighoudt met analytics en data science, boog zich vervolgens over een digitale transformatie met een grote maatschappelijke impact. “We zien organisaties nu nog experimenteren met kunstmatige intelligentie, AI. De komende drie à vijf jaar zal het echter draaien om het opschalen en overal inzetten van AI.”

Wat de gevolgen hiervan kunnen zijn als de samenleving hier niet op anticipeert, maakte Gallego duidelijk aan de hand van een vergelijking met de bouwsector. “Het eerste gebouw van meerdere verdiepingen stortte na enkele decennia in, maar kort daarna werd het Empire State Building neergezet. Het staat er nu nog. Daarna duurde het relatief lang voordat we nog verder de hoogte in konden. Bij AI zullen de ontwikkelingen veel sneller gaan. We moeten ons daarom voorbereiden en ons lessen uit de bouwsector ter harte nemen!”

Regels en overwegingen

We kennen vele regels voor het veilig optrekken van bouwwerken, betoogde de BCG-partner, maar voor het sociaal verantwoord werken met algoritmes hebben we die niet. Overwegingen ten aanzien van ethiek en sociale impact moeten vanaf het begin worden meegenomen in AI-ontwikkelingen.

Gallego: “Bij gebouwen worden zaken als energiegebruik en schaalbaarheid in afwegingen meegenomen, bij AI-implementaties lang niet altijd.” Ze adviseerde ook goed te kijken naar de samenstelling van teams die aan AI werken: “Je hebt de juiste mix van doeners en denkers nodig, van data scientists en developers.”

Purpose

Helmut Reisinger, CEO van Orange Business Services (OBS), en Dimitri de Vreeze, bestuurslid van DSM, betraden vervolgens het podium om hun jarenlange samenwerking te belichten. De aandacht voor maatschappelijke impact bleek er bij DSM diep in te zitten. De Vreeze: “We geloven al lang dat je winst maken kunt combineren met het hebben van een duidelijke purpose. Ik denk zelfs dat die combinatie noodzakelijk zal worden, wil een bedrijf niet als een dinosauriër gezien gaan worden.”

De Vreeze was opmerkelijk eerlijk over de samenwerking met OBS: “Die begon in 2004 en verliep daarna met ups en downs. OBS werd bij ons vaak genoemd en niet in positieve zin. Er is natuurlijk ook altijd een neiging om de leverancier de schuld te geven. Maar OBS gaf niet op en zorgde dat de dienstverlening beter werd. En die is de laatste vijf à zes jaar goed.”

Internet of enterprises

Reisinger van OBS schetste de stadia in de evolutie van internet. Volgens hem kennen we nu het internet of consumers en staan we aan de vooravond van het internet of enterprises, dat gekenmerkt wordt door connectivity alom, IoT, AI en slimme objecten. Reisinger ziet hierin een kans voor Europa: “Amerika en China leiden nu. Zal dit noodzakelijk zo blijven? Wie zal het industriële internet leiden? Europa heeft hier kansen!”

Techonomy Heroes & Digital Masters

In het plenaire middagprogramma stond een aantal interessante jonge bedrijven op het podium, die alle een sterke maatschappelijke betrokkenheid in hun DNA hebben. De uit São Paulo afkomstige ‘Delftse’ student Philipp Essle, medeoprichter van Project Talaria, vertelde de zaal over hoe hij met een groep medestudenten werkt aan een elektronisch personal flying device.

Ewout van Jarwaarde heeft met zijn platform Carnext.com de klantervaring bij het aanschaffen van een gebruikte auto enorm versoepeld. En Bas Verkaik, medeoprichter van SPIKE Technologies, vertelde over de – letterlijke – reis die hij met zijn medeoprichters, alle studenten aan de TU Eindhoven, heeft gemaakt nadat zij zelf een elektrische motor hadden ontwikkeld. SPIKE richt zich nu met hulp van externe partijen op ontwerp en productie van geavanceerde batterijen voor voertuigen.

Oprichter van de citizenM hotelketen Casper Overbeek vertelde hoe de menselijke beleving centraal staat in zijn business model, maar dat deze tegelijkertijd zwaar leunt op data en technologie.

Terwijl Esther Gons, managing partner bij NEXT Amsterdam corporate bedrijven toont hoe ze kunnen leren van dit soort startups en vooral de samenwerking moeten zoeken, kwam Frank Slootman, CEO van Snowflake, met de boodschap dat samenwerking tussen CIO en CEO cruciaal is: “CIO, zoek naar allianties”, was de kern van zijn verhaal. Een les die de nieuwe CIO of the Year Perry van der Weijden duidelijk al ter harte heeft genomen.

Lees meer over het middagprogramma

1 REACTIE

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam