Onlangs heb ik een boek uitgebracht: Recht Door Zee. Het gaat over de evolutie, het belang en de toekomst van de rol van de CIO en zijn of haar relatie met de CEO. Om de visies en drijfveren van CEO’s en CIO’s grondig te capteren, ging ik op gesprek bij dertien Nederlandse en Belgische organisaties. Hieronder een aantal aspecten die in het boek aan de orde komen.

Recht Door Zee is de opvolger van mijn eerste boek Outsourcen is Durven, dat tot doel had organisaties te inspireren om hun digitale projecten naar een hoger niveau te tillen. In de vele rondetafelgesprekken die volgden na het verschijnen van dat eerste boek sprak ik met meer dan tweehonderd CIO’s en CEO’s. Ik merkte dat er veel onduidelijkheid is in de markt als het gaat over de rol van de CIO. Deze had geen duidelijke plaats meer, en vaak werd er zelfs getwijfeld over het voorbestaan van de rol. Ik denk echter dat de CIO een belangrijkere, meer strategische rol zal spelen. Dat bracht me op het idee om dit boek te schrijven.

De inhoud van de functie

Voor mij is de CIO de generieke manager onder de CxO’s. Hij of zij wordt verondersteld alles te kennen en te kunnen. CIO’s zijn verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur, maar moeten tegelijk een krachtige visie op de digitalisatie van het applicatielandschap formuleren én implementeren. In mijn boek onderscheid ik twaalf rollen binnen de functie, waaronder ‘chief innovator’, ‘organisatie-ontwikkelaar’ en ‘changemanager’, waaraan CIO’s meer of minder gewicht hangen. Elke CIO geeft zo een unieke invulling aan zijn rol. In het boek zie je ook duidelijke verschillen tussen de verschillende organisaties die ik gesproken heb.”

De evolutie van de job

De job van de CIO is er niet makkelijker op geworden. Het is er een op het scherp van de snede. We zien meer en meer een verschuiving van zuiver IT (‘de IT-winkel laten draaien’) waarbij de CIO eerder geïsoleerd is, naar de rol van businesspartner met een meer strategisch inzicht, als drijvende kracht achter de digitale transformatiestrategie. De CIO moet nu ook bezig zijn met zaken als return on investment. Hij moet in de driver’s seat zitten en een strategische rol opnemen. Dat is relatief nieuw.

Verdere evolutie

De rol van CIO is voortdurend in beweging. Dat is een van de twaalf nieuwe wetmatigheden uit het boek die gelden als ‘het nieuwe normaal’ voor de CIO. De CIO van de toekomst is een job die weggelegd is voor de durvers die volop inzetten op innovatie. De CIO mag zich niet verstoppen, moet durven een ondernemer te zijn en stappen zetten om een strategische bijdrage te leveren aan zijn of haar business. IT is iets waarmee bedrijven meer dan ooit kunnen innoveren en differentiëren. De CIO verdient volgens mij dan ook een plaats in de directie.

Samenwerking met de CEO

De CEO zou de CIO moeten koesteren en zo dicht mogelijk bij zich houden, met een gemeenschappelijke visie op wat IT kan betekenen. Als dat draagvlak er is, kan IT een enorm grote impact hebben op alle aspecten van de business. IT wordt dan een sturend middel, met de CIO en de CEO samen aan het roer.

Doel van de publicatie

Dit boek is voor de CIO die er voluit voor wil gaan, die ondernemend wil zijn en zijn of haar mandaat wil waarmaken, en voor de CxO die met zin en visie inzet op een (h)écht partnership met zijn of haar CIO.

Dit boek is voor de CIO die er voluit voor wil gaan

Het is hoog tijd voor een herwaardering van de CIO. De meesten houden het niet langer dan drie jaar uit. Dat wil ik met dit boek helpen veranderen. Ik wil een bewustzijn creëren bij de CEO, zodat deze met een positief, open vizier naar de samenwerking met zijn of haar CIO kijkt. Als het boek mensen rond de tafel brengt, boeiende conversaties op gang brengt, en zo kan bijdragen aan meer inzicht, meer transparantie en meer begrip, dan is mijn missie geslaagd.

Het boek Recht Door Zee van Zander Colaers is gratis te downloaden. Een hardcopy kun je aanvragen via marketing [at] cegeka.com.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam