De uitbraak van corona vraagt van de Chief Information Officer (CIO) leiderschap met een duidelijk andere aanpak. Dit betekent snijden in de kosten, het applicatielandschap tegen het licht houden en de relaties binnen je team versterken.

Kostenreductie & applicatie-rationalisatie

Budgetten staan in crisistijd logischerwijs onder druk. Uit een survey van PwC geeft 41 procent van de ondervraagde CIO’s het reduceren van IT-kosten op als prioriteit. In plaats van nieuwe aankopen komt de focus te liggen op het optimaal gebruik maken van de huidige technologie. Maar sluiten de huidige applicaties nog wel aan op de business? Deze vraag staat centraal bij het bereiken van meer efficiëntie en het besparen van kosten. Voor menig CIO is deze applicatie-rationalisatie nog altijd een lastig thema. Hoe overtuig je de business van de noodzaak hiervan? De business wil meestal graag op dezelfde manier blijven werken. Hoe verenig je dat met verandering?

Relaties onderhouden op afstand

Uit recent onderzoek van McKinsey & Company blijken twee prioriteiten er duidelijk uit te springen in crisistijd: het beschikbaar stellen van tools om samen te werken en het beter bepalen van operationele normen voor werken op afstand. Een gezonde en productieve relatie binnen teams is essentieel voor het succes van een CIO. Maar hoe onderhoud je een relatie wanneer iedereen op afstand van elkaar werkt? Hiervoor is een systematische en doelgerichte aanpak belangrijk. Plan bijvoorbeeld regelmatig 1-op-1 meetings, luister naar de problemen die spelen en geef advies over hoe de inzet van technologie hierbij kan helpen.

De lange termijn: wat doen we na de crisis?

Hoe lang we de effecten van COVID-19 nog gaan voelen? Dat is lastig in te schatten. Wel draait het natuurlijk niet alleen om crisismanagement. Het is belangrijk om vooruit te kijken naar andere ontwikkelingen in de markt, die invloed hebben op de rol van CIO’s. Zo beschrijft Thinkwise in de whitepaper 7 trends die het werk van CIO’s in 2021 voorgoed veranderen onder andere een grote verandering in de acceptatie van Al, omgaan met legacy software en hoe organisaties hun security kunnen verbeteren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam