Slechts rond de tien procent van de medewerkers in de business en in IT vindt het belangrijk dat software-ontwikkelaars de business begrijpen. En meer dan de helft van de eerste groep vindt ontwikkeling van apps de verantwoordelijkheid van IT. Technologische know-how en ervaring met programmeertalen worden belangrijker gevonden dan kennis van gebruikerservaring. Daarop duidt een wereldwijd onderzoek in opdracht van Mendix.

Wat opvalt is dat nog geen tien procent (9,4) van de business professionals die deelnamen aan het onderzoek het noodzakelijk vindt dat ontwikkelaars de behoeften van de business begrijpen. Dit standpunt werd ook onderschreven vanuit IT, waar nog geen 12 procent aangaf dit belangrijk te vinden.

Toch zegt twee derde van de ondervraagde medewerkers in de business dat zij verwachten dat ontwikkelaars hen helpen om met behulp van applicaties issues op te lossen. In Nederland wordt dit overigens minder verwacht, het percentage ligt op 53.

Van de respondenten stelt 45 procent dat development teams vaak tijd tekort komen om nieuwe projecten op te pakken. Logischerwijs leidt dit tot grote achterstanden en gemiste kansen. Daarentegen geven 9 op de 10 business professionals aan zelf apps te willen ontwikkelen als ze hiervoor de juiste tools zouden hebben.

De ideeën over wie er verantwoordelijk is voor innovatie en digitalisering lijken wel van een vorig tijdperk, aldus de onderzoekers. Dit wordt vooral bevestigd door het antwoord op de vraag ‘welke vaardigheden heeft een ontwikkelaar nodig om bij te dragen aan de digitalisering van het bedrijf?’. Zoals te verwachten, staan ‘technische kennis’ en ‘beheersing van programmeertalen’ bovenaan bij zowel respondenten met een IT- als business-achtergrond.

Maar slechts 16 procent van de Nederlandse respondenten vindt ‘gevoel hebben voor een goede gebruikerservaring’ een belangrijke eigenschap voor een developer: slecht nieuws voor digitale transformatie.

Duidelijke communicatie tussen business units en IT-teams is essentieel voor bedrijven die digitalisering serieus aanpakken. Ook analisten benadrukken het belang van communicatie voor het succesvol implementeren van innovatieve technologische oplossingen en een goede gebruikerservaring. Nog geen kwart van de business professionals kwalificeert ontwikkelaars als ‘communicatief’. Eenzelfde percentage (24) zegt dat ontwikkelaars goed zijn in samenwerken.

Iets meer dan de helft van de business professionals stelt dat het IT-team verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van software. In Duitsland vindt zelfs 65 procent dat ontwikkeling van applicaties een taak is van de IT-afdeling. Terwijl samenwerking tussen verschillende domeinexperts essentieel is voor succesvolle applicatie-ontwikkeling.

“Bedrijven die serieus bezig zijn met digitale transformatie, moeten ervoor zorgen dat hun business units en IT-teams een eenheid vormen”, vindt Hans de Visser, vice president Product Management bij Mendix. “We leven niet langer in een wereld waar projecten aan het development team worden overgedragen.”

“Het business team moet actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de app, en het development team moet zeer goed weten wat de behoeften van de business zijn, wat de strategie is en welke voorkeuren de eindgebruiker heeft. Zonder samenwerking op al deze fronten, zal de uiteindelijke applicatie in het beste geval nét voldoende zijn en in het slechtste geval een totale mislukking.”

“Zogeheten ‘citizen developers’ worden steeds belangrijker voor bedrijven die digitaal voorop willen lopen”, zegt De Visser. “Er zijn simpelweg niet genoeg professionele ontwikkelaars om snel en eenvoudig apps te ontwikkelen. Met de low-code tools die nu beschikbaar zijn, kunnen business professionals samen met het IT-team op een visuele manier zakelijke applicaties ontwerpen en ontwikkelen.”

“Of ze kunnen de gehele applicatie zelf ontwikkelen, afhankelijk van de complexiteit. De verschillende rollen smelten samen, en dat is een goed teken. Dat betekent dat alle denkkracht wordt ingezet om innovatie mogelijk te maken.”

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 1000 respondenten in Duitsland, Nederland, het VK en de VK en de VS ondervraagd, waarvan 250 in Nederland.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam