Het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is een van de grote uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Organisaties proberen risico’s te beheersen en kosten van fouten te reduceren. Want medewerkers voeren processen vaak op hun eigen manier uit. Of er is sprake van verschillende werkwijzen en systemen in de historie van een bedrijf, bijvoorbeeld in het geval van overnames. Monitoring op de uitvoering van processen verloopt daarnaast vaak steekproefsgewijs en wordt doorgaans pas achteraf uitgevoerd.

Robotic process automation (RPA) kan als middel dienen om administratieve processen op verschillende locaties of binnen verschillende applicaties te uniformeren en hiermee een efficiëntere bedrijfsadministratie te voeren. RPA is een op software gebaseerde technologie die gebruikmaakt van software-robots om de menselijke uitvoering van een proces of handeling op een lokale PC na te bootsen.

Dit betekent dat de robot die de taak uitvoert dezelfde interface gebruikt die een menselijke medewerker zou gebruiken. RPA is vaak goedkoper om in te richten dan traditionelere vormen van automatisering dankzij het vermogen om naast de bestaande IT-infrastructuur te werken.

Het Nederlandse bedrijf Coforce heeft veel ervaring met de inzet van gerobotiseerde processen. Een voorbeeld is het afhandelen van facturen. Recentelijk hebben zij bij Schoeller Allibert een project opgeleverd en geven een kijkje in de keuken met een use case uit de praktijk.

Voor Schoeller Allibert betekent de inzet van de RPA-robot dat de verzending van facturen sneller gaat. Daarnaast is deze gerobotiseerde werkwijze kostenefficiënter dan het inzetten van een administratieve medewerker. De waarde voor het bedrijf zit hem vooral in het uniformeren van het factuurproces door de gehele organisatie. Het voordeel is dat hiermee de routine vastligt en het proces sneller te integreren is met andere bedrijfsprocessen.

Coforce is de Nederlandse Robotic Process Automation (RPA)-specialist die bedrijven en instellingen ondersteunt in de transitie naar efficiënt geautomatiseerde samenwerkingsvormen tussen mensen, processen en technische systemen. Als certified Platinum partner van Kofax, is Coforce erkend specialist en implementatiepartner van het automatiserings- en integratieplatform Kofax Kapow en het Kofax TotalAgility (KTA) platform. Het bedrijf heeft een groot aantal gecertificeerde Robotic Process Automation (RPA) specialisten in dienst die zowel uw bedrijfsprocessen in kaart kunnen brengen als technische ondersteuning kunnen verlenen. www.coforce.nl