Nu slimme automatisering en AI traditionele en routinematige taken overnemen, zien leidinggevenden en medewerkers in dat kwaliteiten als zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en het onderhouden van professionele relaties – samen te vatten onder de noemer emotionele intelligentie of EI – een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarop duidt een studie door het Capgemini Research Institute.

Volgens het onderzoek zal de vraag naar medewerkers die EI-karakteristieken bezitten de komende drie tot vijf jaar verzesvoudigen. Duidelijk is ook dat werving en training hiermee geen gelijke tred hebben gehouden. Hierdoor zullen veel bedrijven niet in staat zijn om de voordelen van EI te plukken op het gebied van medewerkerstevredenheid, omzetgroei, lager verloop en kostenreductie.

EI wordt noodzakelijk

Naarmate bedrijven meer traditionele en routinematige taken automatiseren, zetten organisaties sterker in op EI-vaardigheden, van zelfbewustzijn tot relatiebeheer en communicatie. Leidinggevenden zeggen dat medewerkers EI-vaardigheden moeten ontwikkelen zodat ze zich kunnen aanpassen aan meer ‘klant-/persoonlijke rollen’ (76%) en taken op zich kunnen nemen waarvoor EI-karakteristieken nodig zijn die niet geautomatiseerd kunnen worden, zoals empathie, invloed en teamwork (ook 76%).

Eenenzestig procent van de ondervraagde leidinggevenden zegt dat emotionele intelligentie een ‘must-have’ vaardigheid zal worden in de komende een tot vijf jaar en vier op de tien werknemers in niet-leidinggevende functies beamen dit. In totaal zegt 83 procent van de organisaties dat een medewerkersbestand met een hoge emotionele intelligentie een voorwaarde is voor succes in de komende jaren.

Zorgen over AI

Het percentage medewerkers dat verwacht dat hun vaardigheden overbodig zijn of zullen worden door automatisering en AI is in twee jaar tijd met 10 procentpunten gestegen. In totaal is het percentage werknemers dat denkt dat hun vaardigheden de komende twee tot drie jaar overbodig zijn of zullen worden, gestegen van 30% naar 39%. Daarnaast is het percentage millennials dat dit gevoel heeft, gestegen van 40% naar 50%. De zorgen bij deze groep nemen toe, omdat zij verwacht de maximale impact van automatisering te moeten opvangen.

‘EI-personeelsbestand’ werpt vruchten af

Organisaties die wel medewerkers hebben met een hoge emotionele intelligentie, realiseren aanzienlijke voordelen. Gemiddeld 60% van de onderzochte organisaties realiseerde meer dan 20% van de voordelen door medewerkers met een hoge EI-waarde te hebben. De belangrijkste kwantitatieve voordelen zijn een hogere productiviteit, een hogere medewerkerstevredenheid en een groter marktaandeel.

Het onderzoek berekende dat organisaties die een duurzame investering in EI doen tussen de 2,2x en 4,4x hoger rendement op hun investeringen zullen zien als de impact op de omzet, productiviteit, kosten en verloop in aanmerking wordt genomen.

HR-processen niet aangepast

Hoewel driekwart van de organisaties zegt dat ze de EI-vaardigheden van hun werknemers kunnen ontwikkelen, geven veel minder organisaties relevante training om dat doel te bereiken. Slechts 42 procent van de organisaties geeft training voor het senior management en leiderschap. Dit percentage daalt naar 32 voor het middenkader, terwijl slechts 17 procent werknemers in niet-leidinggevende functies dit soort trainingen ontvangen.

Ofschoon werknemers in niet-leidinggevende functies de meeste kans lopen om de gevolgen van automatisering te ondervinden, test minder dan 40 procent van de organisaties de EI-vaardigheden tijdens de werving, of beoordeelt deze vaardigheden bij bestaande werknemers in niet-leidinggevende functies.

Bedrijven moeten EI inbedden in hun verschillende HR-processen. Daarnaast zouden ze zowel een bottom-up- als een top-downbenadering moeten volgen om een medewerkersbestand te krijgen met een hoge emotionele intelligentie, zeggen de auteurs van de studie. Organisaties zullen ook een cultuur moeten creëren die EI waardeert en streeft naar voortdurende verbetering.

De uitkomsten belichten vier belangrijke gebieden waarop organisaties zich zouden moeten richten om een meer emotioneel intelligent medewerkersbestand op te bouwen:

  1. Aanpassen van bestaande leerprogramma’s en integratie van EI daarin; en het toegankelijk maken van deze leerprogramma’s voor iedereen
  2. Aanpassen van de recruitmentprocessen zodat EI een criterium wordt in de werving van nieuwe medewerkers
  3. Neem EI mee als factor bij het stimuleren en belonen van talent
  4. Gebruik technologie en data om een medewerkersbestand op te bouwen met een sterke EI-cultuur

“Dit nieuwe onderzoek toont de noodzaak aan van EI in een tijd waarin routinetaken geautomatiseerd worden, maar ook de voordelen die bedrijven kunnen behalen door medewerkers te hebben met een hoge emotionele intelligentie. De ervaring van de meest succesvolle bedrijven toont aan dat organisaties prioriteit moeten geven aan emotionele intelligentie in hun werving, training en cultuur om een veerkrachtig team op te bouwen in een veranderende wereld,” zegt Claudia Crummenerl, global practice lead People and Organization bij Capgemini Invent.

Over het onderzoek

In het onderzoek zijn 750 leidinggevenden en 1.500 medewerkers van grote organisaties ondervraagd in de sectoren consumentenproducten en detailhandel, financiële dienstverlening, de automobielindustrie en energie. Daarnaast zijn ook diepte-interviews gehouden met verschillende experts. Beide studies vonden plaats in de periode augustus-september 2019.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam