Recent publiceerde CapGemini een onderzoek naar de investeringen in artificial intelligence. Hoewel de koplopers doorgaan op de ingeslagen weg, blijkt dat veel organisaties in Nederland pas op de plaats maken met hun AI-plannen en -initiatieven. Dat zien we bij SAS ook; het is een logisch gevolg van het huidige, onzekere tijdsgewricht.

Elke investering ligt momenteel onder een vergrootglas en moet bij voorkeur direct bijdragen aan consolidatie dan wel verbetering van de eigen (financiële) positie. Voor analytics en AI-projecten geldt dat des te meer en dan met name de vele AI-initiatieven met een lange horizon, waarvan het onzeker is of ze ooit echt in de praktijk gebruikt gaan worden.

Ze maken in dat opzicht deel uit van het ‘innovatietheater’. Dit is een omgeving, waarin we met elkaar volop experimenteren en ook de meest prachtige, vaak technische, innovaties aan elkaar laten zien. De grote, onbeantwoorde vraag in het innovatietheater luidt: ‘Wat is de toegevoegde waarde voor ons bedrijf en onze klanten?’ Kortom, we zijn aan het innoveren om het innoveren, maar het doel is niet altijd om een bedrijfsvraagstuk op te lossen. Uiteraard is het innovatietheater wel een krachtig middel, mits bewust ingezet, om innovatie als een inspiratie binnen een bedrijf te stimuleren.

Disruptieve innovaties versus incrementele

Met betrekking tot artificial intelligence zien wij – en dat bevestigt het CapGemini-onderzoek voor de Nederlandse situatie – dat bedrijven nu kritischer zijn dan voorheen. Er vindt een shake-out plaats van AI-projecten. Alleen projecten die echt toegevoegde waarde hebben, gaan door. In Nederland vindt er een desinvestering van creativiteit en kennis plaats. Het podium van het innovatietheater wordt kleiner.

Dat we nu een pas op de plaats maken en daarmee bepaalde langetermijninvesteringen on hold zetten is volkomen valide. De spelregels zijn radicaal veranderd en dus moeten we heroverwegen wat we wanneer doen. Maar hoe kun je als executive nu de juiste besluiten nemen en zorgen voor een gezonde balans tussen incrementele veranderingen en disruptie, en daarmee weer een gezonde en vooral duurzame bedrijfsvoering neerzetten?

De incrementele aanpassingen die we nu veel zien, helpen bedrijven te overleven op korte termijn. Teveel focus hierop kan ertoe leiden dat een organisatie op lange termijn niet voldoende innoveert en zichzelf uit de markt prijst. Disruptieve innovatie helpt je op lange termijn te overleven, maar brengt op korte termijn geen geld in het laatje. En zie hier, het dilemma is geboren: disruptief of incrementeel?

Digitale transformatie of digitalisering?


Zoals gezegd, is de focus verschoven naar bestedingen die direct bijdragen aan het verlagen van de kosten en omzet. Regelmatig wordt hier het label digitale transformatie aan gehangen, terwijl het feitelijk digitalisering van bestaande processen betreft. Het gaat bijvoorbeeld om het automatiseren van bestaande processen om daarmee handmatige handelingen te digitaliseren (RPA) of om een bestaand proces volledig online te laten werken en daarmee fysiek contact (in een winkel of kantoor) uit te sluiten. De term digitalisering is hier meer op zijn plaats, omdat de zogenaamde ‘transformatie’ meer een geleidelijke evolutie is.

Digitalisering en digitale transformatie zijn beide noodzakelijk en even waardevol. De kern is dat we, net als bij incrementele versus disruptieve innovatie, hierin bewuste keuzes moeten maken om tot een gezonde verhouding te komen. De vraag is dan: wat is een gezonde verhouding? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven en zal elke bestuurder moeten bepalen wat voor zijn specifieke bedrijf de ideale verhouding is.

De keuzes die bestuurders nu maken, vormen ongetwijfeld zeer interessante input voor case studies van gerenommeerde business schools. De huidige situatie is echter geen casestudie en in deze realiteit zijn de marges om fouten te maken ook nog eens aanzienlijk verkleind. Inzichten vanuit data helpen juist nu om, binnen deze kleine foutmarges, de juiste keuzes te maken. Uiteraard in combinatie met een gezonde dosis bestuurlijk ervaring.

Versnelling

‘Never let a good crisis go to waste’, is een gevleugelde uitspraak van Winston Churchill, die hij deed tijdens de vorming van de Verenigde Naties. Veranderingen zullen nu vaker als noodzakelijk worden ervaren, er is meer draagvlak en daardoor is versnelling mogelijk. Hetgeen twee maanden geleden ondenkbaar was, is nu mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de KLM; daar werkte je vroeger je hele leven. Of als verkooporganisatie in de Benelux betekende zakendoen elkaar face-to-face ontmoeten; nu gebeurt alles digitaal en online. En zo vindt ons jaarlijkse gebruikerscongres, SAS Analytics Forum, dit jaar voor het eerst online plaats.

Er is ook een versnelling gaande in de verschuiving naar de cloud. Waar een half jaar geleden nog twijfel was over het realiseren van analytics- en AI-projecten in een cloud-omgeving, is deze scepsis vrijwel geheel verdwenen. De mogelijkheid om tijdelijk resources aan te wenden en deze op- of af te schalen naar behoefte, klinkt ineens veel aantrekkelijker dan het alternatief – het instandhouden van een eigen infrastructuur met eigen data lakes en topzware compute-systemen. Hetzelfde geldt voor de inzet van externe resources, data scientists en andere specialisten, die je kunt inzetten wanneer je ze nodig hebt versus permanent in-house.

Bovengenoemde punten helpen de adoptie van analytics en AI te versnellen door lagere up-front investeringen en dragen bij aan de democratisering van AI. Dit vereenvoudigt het gebruik van analytics en AI voor inhoudelijk specialisten en zakelijke gebruikers in de organisatie. De voorwaarde hiervoor is wel, dat kennis geborgd moet worden binnen de organisatie. Door het systeem te voeden en alle informatie te documenteren en toegankelijk te maken, wordt voorkomen dat met het vertrek van een dataspecialist de organisatie vleugellam raakt.

Het belang van kennisdeling

In deze tijd is in ‘beweging blijven’ cruciaal. De wegen naar succes van het verleden vormen echter niet meer de wegen naar succes van het heden. Inspiratie voor deze nieuwe wegen zal met name buiten de eigen ‘bubbel’ gezocht moeten worden door kennisdeling met andere executives en partners. Kennisdeling is relevanter dan ooit.

Kennisdeling is ook het doel van het SAS Analytics Forum. Hier delen internationale sprekers én experts van diverse innovatieve organisaties hun kennis en ervaringen over de nieuwste ontwikkelingen in AI, machine learning en cloud. Ook hoor je waarom de inzet van data en analytics juist nu zo relevant is. Daarom nodig ik je van harte uit om er op 8 september online bij te zijn, zodat we samen kunnen werken aan antwoorden op vraagstukken die we alleen niet kunnen oplossen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam