Succesvolle CIO’s zijn visionaire digitale en IT-leiders en kijken door de digitale hype heen. Zij rekruteren ervaren managers om hen te helpen met het opstellen van de juiste agile implementatiestrategie en het opzetten van een goed doordachte organisatie-ontwikkelingsstrategie. Weinig zware IT-managers hebben meerdere agile implementatietrajecten doorlopen en ervaring met organisatieontwikkeling in hun bagage.

Agile doelstellingen van de organisatie zijn afgeleid van de totale organisatiedoelstellingen. Deze hebben impact op de vraag welk type agile organisatie ontwikkeld dient te worden, welke agile processen opgezet moeten worden en hoe de nieuwe rollen te gaan bemensen. De vraag is of organisaties de juiste talenten hebben geplaatst in onder meer de ‘chapters’ en ‘squads’.

Agile ervaringen

Het vraagt nogal wat van de organisatie en de CIO en zijn of haar IT-managementteam om de juiste organisatiecultuur te ontwikkelen. Opeens moet de IT-organisatie gaan samenwerken met de business in squads. Naast het kunnen werken in agile teams en veel meer eigen verantwoordelijkheid nemen, dient de IT-organisatie dus veel meer kennis van de business te ontwikkelen of liefst al te hebben.

Voor de business geldt het omgekeerde: die dient veel meer technische kennis te hebben van IT en agile methodieken. Deze transformatie vraagt om relevante ervaring en veel diepere kennis van IT, business en de combinatie van beide. Hier ligt een kans voor de zwaardere IT- en businessmanagers onder ons. Zij kunnen (eigenlijk: dienen) agile ervaringen zo snel mogelijk aan hun profiel toe te voegen.

Competenties

Het implementeren van agile en de daarbij horende digitale veranderingen met een gerichte focus op het ontwikkelen van een nieuwe cultuur van de organisatie, vraagt om een aantal nieuwe competenties zoals growth-mindset, agile, talentmanagement, externe samenwerking en oriëntatie, en sociale intelligentie (‘wise decision’-making).

Deze competenties zijn een belangrijk onderdeel van de set competenties die de CIO en zijn of haar IT-managementteam dienen te hebben of ontwikkelen om agile at scale te kunnen implementeren.

  • De growth mindset-competentie is van strategisch belang om de business te helpen met het implementeren van de juiste technologie om groei te realiseren. Veel organisaties groeien niet hard genoeg of verliezen zelfs marktaandeel aan opkomende platforms of nieuwe techbedrijven.
  • Agile competenties heb je gewoon nodig om lean te kunnen werken, snelheid in de organisatie te brengen en om verantwoordelijkheid op de juiste plek te leggen.
  • Talentmanagementervaring zorgt voor succesvolle squads en het aantrekken van belangrijke techtalenten. Deze DevOps en software engineers willen alleen voor leiders werken die hen daadwerkelijk inspireren.
  • De competentie ‘externe samenwerking en oriëntatie’ zorgt ervoor dat er naar de business wordt geluisterd of best practices buiten de organisatie worden gevonden om de businessplannen te helpen verbeteren, de juiste technologie te selecteren en zo de groei te realiseren.
  • Sociale intelligentie creëert een cultuur waarin vertrouwen wordt gekweekt, balans wordt gevonden in het omgaan met de druk van de 24/7-markt en de complexiteit van de technologische veranderingen die blijven komen.

Senioriteit

De CIO dient zelf deze competenties te hebben of verder te ontwikkelen. Daarbij is het noodzaak dat de nieuw aangetrokken managers en talenten de hierboven beschreven key-competenties in hun profiel hebben. Het is belangrijk om goed na te denken wat voor soort team de leider wil opbouwen om van agile at scale een succes te kunnen maken.

De agile CIO begrijpt hoe hij of zij moet omgaan met het ontwikkelen van nieuwe markten en zorgt voor een hernieuwde businessfocus. Ook weet deze met complexe transformatie om te gaan en heeft hij of zij een goed niveau van senioriteit om de CEO en RvC op het juiste moment te overtuigen om voor strategische technologiekeuzes te gaan en bereid te zijn om werkelijk hierin te investeren en voldoende resources beschikbaar te stellen.

Cross-generatie

Organisaties zijn tegenwoordig opgebouwd uit meer dan drie generaties. De meest seniore vraagt om een tactische aanpak. We zien dat er een behoorlijk generatieverschil zit tussen de CIO en RvC. Ze spreken een andere taal en hebben andere gebruiken, doordat ze uit verschillende universitaire netwerken en achtergronden komen.

De CIO heeft de belangrijke taak om de RvC te overtuigen, direct of via de CEO, en moet dus de taal van de board spreken. Het cross-generatiedenken vergt een competentie en ervaring die niet velen met zich meebrengen. De competenties die hier gevraagd worden, zijn zeer complex en cruciaal voor een succesvolle implementatie van agile at scale of voor het implementeren van de digitale strategie.

Amrops onderzoek naar digitale competenties Digitization on Boards, 3rd Edition, verschijnt in het vierde kwartaal van 2019.

“Er ligt een kans voor de zwaardere IT- en businessmanagers”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam