De meeste CIO’s en IT-managers zijn volop bezig met de verbouwing van hun IT-organisatie waarbij nieuwe manieren van werken, zoals agile development, continuous delivery en DevOps worden geïntroduceerd. Helaas zijn er maar weinig die dat doen op basis van een goed doordachte en toekomstvaste IT-managementarchitectuur.

De samenhang tussen de vele innovaties en initiatieven ontbreekt en in korte tijd ontstaat er een wildgroei aan IT-managementtools. Reden: er is geen echt plan dat alles samenhangend met elkaar verbindt. Het gevolg is dat er nog steeds niet snel en professioneel wordt geleverd aan de business en er ook geen inzicht wordt gegeven in de werkelijke kosten, de risico’s en toegevoegde waarde van IT. Digitale transformatie vraagt om een duidelijke IT-managementvisie en een integrale aanpak over de hele IT-keten, niet om ad-hoc inzet van veelbelovende tools.

Referentiemodel

Het IT4IT-referentiemodel van de Open Group wordt steeds vaker gebruikt door bedrijven zoals Shell, ING en ABN AMRO, om het IT-voorbrengingsproces te optimaliseren en vergaand te automatiseren. IT4IT is een gestructureerd model dat de hele IT-waardeketen samenhangend in kaart brengt en organiseert, van portfolio tot ontwikkeling en levering. En dat doet het zonder tools voor te schrijven – dus met veel vrijheid om een blauwdruk te ontwerpen die aansluit op de typische kenmerken van de organisatie.

IT-spaghetti

Hoe groot de verleiding ook is om meteen aan de slag te gaan met uiteenlopende initiatieven zoals CI/CD-pipeline, monitoring, testmanagement, discovery, selfserviceportals, AIOps, enzovoort: doe het niet! De kans is namelijk groot dat er dan toch weer IT-spaghetti op tafel komt. Neem de tijd voor een zorgvuldige IT4IT-assessment om de kloof tussen de huidige en gewenste situatie helder te krijgen waar het gaat om tools, processen, data en zelfs het verandervermogen van de medewerkers. Welke IT-managementinitiatieven lopen er al en sluiten ze nog wel aan op de plannen? Soms is het nodig initiatieven te bundelen of zelfs stop te zetten.

Terugverdiend

De tijd die wordt geïnvesteerd in zo’n IT4IT-assessment en het ontwerp van een breed gedragen en gedegen blauwdruk, wordt dubbel en dwars terugverdiend tijdens de bouw. Het geeft houvast en een uitstekend ijkpunt bij beslissingen. Voorkom IT-toolspaghetti, en stuur op het consolideren en rationaliseren van de diverse tools tot een geïntegreerd IT-voortbrengingsproces. Neem de business en de DevOps-teams mee in deze verandering en voorkom een valse start. Wie te snel begint met innovatie, zit snel weer in de renovatie.

“De kans is groot dat er dan toch weer IT-spaghetti op tafel komt”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam