Home Blog

OM Dinershow

0

De OM Dinershow kenmerkt zich door zijn feestelijke karakter. Een fantastische gala-avond met spectaculaire optredens. Circa 200 sourcing executives komen er graag netwerken en de uitreiking van de TOMMIES bijwonen. Dit zijn de Sourcing Awards voor de:

• Meest Inspirerende Sourcing Manager;
• Meest Succesvolle Sourcing Bedrijf;
• Meest Innovatieve Outsourcing Vendor;
• Meest Innovatieve Outsourcing Ecosysteem;

Voor meer informatie: omdinershow.nl

Sourcing Summit

0

Voorafgaand aan de OM Dinershow vindt op 13 december vanaf 14:00 uur de Sourcing Summit plaats in NH Barbizon Hotel te Amsterdam. Voor de sourcing community is de Sourcing Summit en OM Dinershow een van de jaarlijkse hoogtepunten. Een belangrijk netwerkgelegenheid voor voor degenen die aan de top staan van de sourcing-industrie. Dit jaarlijkse evenement voor managers senior business en IT-managers – biedt hen ook inzichten en best practices in een ontspannen ambiance.

CIODAY

0

De CIOday is hét jaarlijkse netwerkevent voor de absolute top binnen de IT-markt. Dit tweedaags evenement is het jaarlijkse ontmoetingspunt van zo’n 600 CIO’s, IT VP’s en IT-directors, waarbij de afnemerzijde van de markt altijd goed vertegenwoordigd is (circa 70%!). Gedurende deze dagen worden tal van sessies aangeboden:

1. Exclusieve Master Classes met topsprekers;
2. VIP Diner;
3. Plenaire sessies met topsprekers;
4. Inspirerende peersessies;
5. Interactieve rondetafelsessies;
6. Diepgaande expertsessies en
7. de bekendmaking van de CIO of the Year.

Voor meer informatie: https://cioday.com/

TECHONOMYDAY

0

TechonomyDay 2018 is een evenement dat exclusieve interactie bied met 100 C-level peers. TechonomyDay wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en zal een grote hoeveelheid experts aan het woord laten komen.

Jaarcongres Innovatie & Transformatie

0

Jaarcongres Innovatie en Transformatie, is het jaarlijkse netwerkevent voor IT-executives en senior IT-management die innovatie, transformatie en business alignment hoog op de agenda hebben staan. Tijdens dit evenement is ICT Media jaarlijks gastheer voor 250 tot 300 IT-executives, waarbij de klantzijde van de markt sterk vertegenwoordigd is! Gedurende deze dag worden tal van sessies gegeven (plenair-, peer-, rondetafel- en expertsessies).

‘Minder IT, meer productiviteit’

0
jhdr

IT-ontwikkelingen gaan zo hard dat we soms het doel uit het oog dreigen te verliezen. Steeds meer experts en leiders in de industrie pleiten voor een nieuwe focus op productiviteit in plaats van op technologie.

Condoleezza Rice, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken onder George W. Bush en tegenwoordig professor aan de Stanford University, zei in mei tijdens het Citrix Synergy 2018 event in Anaheim, Californië: “Technologie is niet goed of slecht. Het is neutraal. De vraag is hoe het wordt toegepast. Soms gaat innovatie in technologie niet gepaard met wijsheid.”

Meer is niet altijd beter. Citrix-CEO David Henshall noemde het de ‘productivity-paradox’: ondanks alle inspanningen en ontwikkelingen in de IT van de afgelopen decennia, loopt de productiviteit van IT-gebruikers terug. Organisaties gebruiken steeds meer verschillende toepassingen – zowel klassieke legacy-software als nieuwe cloudapplicaties – die gebruikers op steeds meer manieren willen gebruiken: thuis, op kantoor, onderweg, op smartphones, op tablets en op werkstations, die ze ook nog eens zelf willen kiezen.

Nachtmerrie

Organisaties willen alles tegelijk en de IT-functie probeert het allemaal te leveren. Het gevolg is dat de complexiteit van het IT-landschap steeds sneller groeit, terwijl de gebruikservaring steeds slechter wordt en de bedrijfsrisico’s toenemen. Henshall rekende voor dat naar schatting achthonderd tot duizend Amerikaanse dollars per gebruiker per jaar verloren gaan door inefficiënte IT-processen. Maar dat is niet het enige: vanuit het oogpunt van cybersecurity is de groeiende complexiteit van IT een nachtmerrie.

Condoleezza Rice noemde in Anaheim drie zaken die cruciaal zijn om cybersecurity onder controle te krijgen: betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, meer IT-expertise aan de bestuurstafels en ‘een oplossing voor menselijke domheid’. Dat laatste leek een grap, maar Rice bedoelde het serieus.

Michael Lewis, auteur van managementbestsellers als Moneyball en The Big Short, kwam er tijdens hetzelfde event op terug: we dénken dat mensen in staat zijn rationale en verstandige beslissingen te nemen, maar in de praktijk blijkt dat mensen een veel hogere dunk hebben van hun eigen capaciteiten dan de feiten rechtvaardigen.

In zijn research kwam Lewis erachter dat zelfs zeer ervaren experts, of het nu gaat om CEO’s, piloten, sportmanagers of politieagenten, onder de juiste omstandigheden vermijdbare fouten kunnen en zullen maken. Mensen worden bijvoorbeeld sterk beïnvloed door vooroordelen en foutieve extrapolaties van eerdere ervaringen.

Analyse van harde data blijkt geregeld tot fundamenteel andere conclusies te leiden. Datagedreven beslissingen, die soms lijnrecht ingingen tegen de adviezen van ervaren coaches, waren ongekend succesvol voor de Oakland Athletics, het honkbalteam dat gevolgd wordt in Moneyball.

Menselijke factor

Het menselijk inschattingsvermogen is gekleurd en volgens Lewis is dat onvermijdelijk en niet te verhelpen. Wat ook niet zomaar weg te nemen is, is de onderliggende complexiteit. De mogelijkheden van IT nemen nu eenmaal toe. Om maximaal effectief te zijn, blijft het belangrijk IT zo in te richten dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze met IT willen werken, in plaats van IT die dicteert wat de ‘juiste’ manier is om het te gebruiken.

Wat wél kan is IT optimaliseren zodat werknemers minder tijd hoeven te besteden aan IT-processen die niet tot hun kerntaken behoren. Wie kan beschikken over de juiste data, kan veel van die processen met behulp van machine-learning automatiseren, wat niet alleen leidt tot een betere gebruikservaring en hogere productiviteit, maar ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld cybersecurity.

Er zijn nu al oplossingen beschikbaar – zoals Citrix Analytics – om automatisch verdacht verkeer en gedrag binnen het bedrijfsnetwerk te detecteren, waardoor dure en schaarse cybersecurity-experts zich alleen nog hoeven te concentreren op de uitzonderingen die niet geautomatiseerd zijn op te lossen.

De grote uitdaging nu is data-analyse op de juiste manier toe te passen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Condoleezza Rice waarschuwde in haar speech nadrukkelijk dat automatisering niet ten koste mag gaan van werknemers. Ze nam de recente politieke ontwikkelingen in de VS als voorbeeld van de gevolgen die ontstaan als grote groepen worden buitengesloten en raadde werkgevers nadrukkelijk aan de winst, die behaald wordt door optimalisatie van IT, te investeren in de ontwikkeling van medewerkers in plaats van medewerkers te ontslaan.

Intelligent gereedschap

Data-analyse helpt mensen betere beslissingen te nemen. In dat kader gaf Michael Lewis in zijn voordracht ook een waarschuwing af. Zijn boek Moneyball toont aan dat zelfs (of wellicht juist) zeer ervaren managers nog steeds graag vertrouwen op hun onderbuikgevoel, terwijl data-analyse geregeld tot conclusies leidt die daar lijnrecht tegen ingaan. Tegelijkertijd concludeert Lewis ook dat menselijke betrokkenheid nodig blijft, ‘omdat je nooit weet wat het model niet weet’.

Juist data die niet in het model is opgenomen, kan soms doorslaggevende invloed hebben op de uitkomsten – zoals de vraag of een topsporter gevoelig is voor depressies of een drugsverslaving. Hackers op zoek naar gevoelige data zijn zelfs actief op zoek naar de uitzonderingen die buiten het analysemodel vallen, om zo geautomatiseerde detectie te omzeilen.

De uitdaging voor IT is fors. Aan de ene kant is er een grote behoefte om IT beheersbaar en veilig te houden. Aan de andere kant moeten de productiviteit en de gebruikservaring dringend omhoog. Data-analyse, machine-learning en artificial intelligence zijn cruciale tools die ons gaan helpen beide doelen te bereiken.

Maar, zoals Michael Lewis waarschuwde tijdens Citrix Synergy in Anaheim, dat lukt alleen als we onze tekortkomingen erkennen en onze feilbaarheid omarmen. IT is slechts gereedschap dat zo goed is als de hand die het hanteert. Die handen zullen we dus moeten vrijmaken. “We moeten minder bezig zijn met hoe technologie werkt,” zei David Henshall, “en meer met hoe we het kunnen gebruiken voor innovatie.”

Slimme organisatie vereist stevig fundament

0

Iedere organisatie is inmiddels een datagedreven organisatie of zou er eentje moeten worden. De omslag qua technologie, cultuur en structuur stond centraal tijdens de Spring Summit van ICT Media en het in digitale transformaties gespecialiseerde Anderson MacGyver. Succesfactoren zijn de juiste competenties, draagvlak in de top en bereidheid om met toenemende transparantie daadwerkelijk iets te doen.

“We gaan vandaag een stevig fundament leggen voor een datagedreven organisatie”, stelde Anderson MacGyvers Joachim Vandecasteele in het historische pand van het advieskantoor in IJsselstein. Het was een knipoog naar de duidelijk hoor- en voelbare heiwerkzaamheden op een naburig perceel. “Eerst duiken we in de praktijk van PostNL, vervolgens kijken we meer theoretisch hoe je op basis van data en algoritmen meer feitengebaseerd kunt opereren, inclusief de daarbij behorende omslag op het gebied van governance en cultuur. In twee break-outsessies na de pauze gaan we op deze onderwerpen de diepte in.”

Transformatie

Eerste spreker was Frank Ferro, directeur Data Insights van PostNL. Hij vertelde over de stappen die zijn organisatie heeft gezet op het gebied van big data & analytics en wat dit in de nabije toekomst gaat betekenen. PostNL verandert van een postbedrijf in een ‘postale en logistieke e-commercedienstverlener’. Trends in de samenleving zoals digitalisering en de wereldwijde groei van e-commerce spelen een grote rol in die transformatie. Een veranderproces dat momenteel versnelt.

PostNL heeft te maken met een krimpende markt voor traditionele post en een tegelijk sterk groeiende pakkettenbusiness. Alsof die veranderende dynamiek al niet voldoende uitdaging vormde, komt daar ook nog eens een machtsverschuiving bij. Niet langer PostNL zelf of bijvoorbeeld de grote onlinewinkels zijn de ‘Lord of the Chain’, maar de consument. “Mensen willen steeds meer flexibiliteit qua locatie, tijdstip en wijze van bezorging. Snel kunnen veranderen en meebewegen met deze trends is een belangrijke uitdaging”, aldus Ferro.

Datalake

Big data en analytics worden binnen PostNL onder meer ingezet rond eventuele zoekgeraakte pakketten. Inzicht in de plaats en tijd binnen het proces en het voorkomen van fouten en fraude was het beoogde doel. Op basis hiervan zou het aantal claims drastisch kunnen worden beperkt. Tevens zouden de kosten voor claimafhandeling omlaag kunnen.

“Big data en analytics worden onder meer ingezet rond zoekgeraakte pakketten of hun inhoud”

Om dit alles te kunnen realiseren is bij PostNL op basis van uiteenlopende bronnen een ‘datalake’ ingericht, waarop datascientists via selfservice-BI query’s kunnen afvuren. De zogenoemde ‘outflow’ vanuit het datalake kan gekoppeld worden aan diverse processen en systemen. Alles bij elkaar maakt dit de organisatie veel transparanter.

Rondom de diverse businessdomeinen is binnen PostNL enterprisedatamanagement ingericht, waarvoor zowel businesseigenaren als datascientists verantwoordelijk zijn. Daarnaast is men druk doende met het in het leven roepen van een datagovernanceboard, die zich gaat richten op vraagstukken rond dataprivacy en het behouden en versterken van PostNL als een vertrouwd merk. Ferro: “Alles wat we met data doen, moet bevorderlijk zijn voor onze kernactiviteiten.”

Datawaarde

Gerard Wijers ging als tweede spreker in op het ontginnen van de in data besloten waarde binnen organisaties. Die datagedrevenheid komt evenwel niet in één keer, maar gaat hand in hand met de (her)formulering van de IT-strategie. “In onze wisselwerking met PostNL kwam daarbij het genoemde begrip ‘event’, waarvan we er steeds meer verzamelden. Op basis daarvan wilden wij de organisatie slimmer kunnen maken. Dat bracht een hele berg aan data-administratiewerk met zich mee, waarvoor wel de vereiste competenties nodig waren. Voordat je daadwerkelijk het beoogde ‘data-stewardship’ hebt ingericht, ben je dus wel een aantal jaren verder.”

Een van de uitdagingen op weg naar datagedrevenheid is volgens Wijers dat traditionele middle-managers hier niet op sturen. Soms zelfs tegen beter weten in. “Heel vaak weten leidinggevenden wel wat het beste is voor het bedrijf, maar is het de vraag of hier vervolgens naar gehandeld wordt. Vergelijk het met het bekende ‘rondje om de kerk’, waarmee de NS haar efficiëntie zou verhogen. De mensen hielden het uiteindelijk tegen. Ander voorbeeld: in de zorg werken relatief gezien de meeste rokers.”

Feitengebaseerd

Toch verdient het volgens de Anderson MacGyver-directeur aanbeveling om handelen en acties te baseren op feiten. “Data moet daartoe in de eerste plaats van goede kwaliteit zijn en realtime beschikbaar. Alleen wanneer data ‘actionable’ is, wordt het informatie, kennis of wijsheid waar je ook echt wat mee kan.”

Dat data waardevol kan zijn, behoeft volgens Wijers geen betoog. Hij noemde tijdens de bijeenkomst een complete reeks voorbeelden van bedrijven die met data hun assortiment optimaliseren, klanten beter bedienen, klachten beter en sneller afhandelen, enzovoorts. Tegelijk zijn er organisaties die hun datagoudmijn schijnbaar links laten liggen. Mogelijk omdat men daarvoor niet over de benodigde kennis en kunde beschikt.

Knelpunten

Al met al moet de urgentie omhoog, zo stelde Gerard Wijers tijdens de bijeenkomst in IJsselstein. Om als traditioneel bedrijf mee te kunnen in de ontwikkelingen, moeten veelal nog behoorlijke stappen worden gezet. Zowel op het gebied van technologie, cultuur als de genoemde competenties. Knelpunten liggen vaak op het gebied van eigenaarschap, datakwaliteit, richtlijnen en raamwerken, structuur en architectuur, gebruik van data voor de besluitvorming, en pure analytische kennis en kunde.

Anderson MacGyver heeft hiertoe een rollenmodel ontwikkeld, waarmee het bedrijven op weg helpt richting een grotere datagedrevenheid. Onder een duidelijke governance worden daarbij processen en gereedschappen ingericht, op basis van een gedegen data-architectuur.

Retailcapaciteit

Na een korte pauze stond er een tweetal rondetafelsessies op het programma. Roel Schouten, managementtrainee bij PostNL, zoomde daarbij in op het fenomeen retailcapaciteit. Een retaillocatie is een plaats waar zakelijke klanten en consumenten post of pakketten ophalen (uitreiken) of verzenden (aannemen). Iedere locatie heeft voor elk deelproces een bepaald aantal vierkante meters aan capaciteit beschikbaar. De data-analyse was erop gericht om locaties met capaciteitsproblemen te kunnen ondersteunen.

“Voor Port of Rotterdam is een slimme omgang met data cruciaal”

“Transparantie door data is dé belangrijkste aanjager voor organisatorische verandering”, vertelde Schouten. Om inzichten vanuit de data te kunnen vertalen naar acties in de praktijk, bleek meer nodig dan een standaard managementrapportage.

“Randvoorwaardelijk voor een goede adoptie is businessgebruikers zelf de controle te geven door selfservice BI-tooling.” Ook workshops en ambassadeurs voor de juiste communicatie en begeleiding zijn cruciaal. Daarnaast verdienen de juiste datakwaliteit en volledigheid van data de nodige aandacht.

Digitale haven

Voor Port of Rotterdam is een slimme omgang met data cruciaal om van voorheen de grootste nu de slimste en beste haven van de wereld te maken. Dat doet men volgens Paul Walter, verantwoordelijk voor digital strategy & innovation, door de datapositie te verrijken met sensordata en data-uitwisseling uit samenwerkingsverbanden. Dit levert een basis voor nieuwe businessmodellen, maar meer nog voor analyticsdiensten waarmee de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor klanten wordt vergoot.

“Digitaal is een concurrentiefactor”, aldus Walter. “Advanced analytics speelt bovendien een cruciale rol bij de vergroting van de efficiency in de eigen operationele kernprocessen voor gebiedsontwikkeling, scheepvaartbegeleiding en logistiek. Een goede governance, centrale data-architectuur en betrouwbare autorisaties zijn daarbij cruciale succesfactoren.”

Mogelijkheden liggen volgens hem op het terrein van informatiedeling over de keten, waarbij tot soms wel 28 partijen betrokken zijn bij een enkel intercontinentaal ladingtransport. “Data wordt pas onderling gedeeld als er vertrouwen is in een autorisatiestructuur waarmee de data-eigenaar zelf bepaalt wat er met zijn data gebeurt. Het havenbedrijf bevindt zich in een goede positie om hier een belangrijke faciliterende rol in te nemen.”


ICT Media en Anderson MacGyver zullen in de nabije toekomst meer gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Gestreefd wordt naar een inhoudelijke, open setting met zo’n 25 tot 30 deelnemers waarin zowel theorie als praktijk centraal staan.

Royal HaskoningDHV neemt data science-bedrijf Ynformed over

0
duotone graphic of smart city and communication network concept IoT(Internet of Things), ICT(Information Communication Technology), digital transformation, abstract image visual

Royal HaskoningDHV heeft het in Utrecht gevestigde data science-bedrijf Ynformed overgenomen. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt. De aankoop past in de strategie van Royal HaskoningDHV om volledig in te zetten op data en algoritmes teneinde inzichten om te zetten in vooruitzichten.

“Data science wordt steeds relevanter in de markten waarin we actief zijn. Door data science te combineren met domeinkennis, verbinden we de digitale met de fysieke wereld voor betere en snellere oplossingen voor onze klanten”, zegt Erik Oostwegel, CEO van Royal HaskoningDHV. “We verwelkomen het Ynformed-team van experts in kunstmatige intelligentie, machine learning en data-algoritmen, die – net als wij – een positieve impact willen creëren. Zij zijn een strategische aanvulling op onze eigen expertise in data science.”

Ynformed is een van de eerste Nederlandse data science-bedrijven met als missie om organisaties in het (semi-)publieke domein te helpen innoveren en beter te presteren met behulp van data. Het team bestaat uit data scientists, data consultants en data engineers die zeer bedreven zijn in het verwerken, programmeren en analyseren van data om bruikbare inzichten te genereren. Ynformed blijft vanuit haar kantoor in Utrecht werken, onder haar eigen naam.

Een erkenning van de positieve impact van de samenwerking van beide bedrijven is de onlangs gewonnen Big Data Challenge van Waterschap Rivierenland, de Unie van Waterschappen en STOWA. Royal HaskoningDHV en Ynformed sleepten de prijs in de wacht met hun concept voor het beperken van de gevolgen van extreme regenval door de toepassing van data.

Een zogeheten ‘HydroTwin’, een digitale en levende kopie van een watersysteem, kan leren van extreme regenbuien, de gevolgen van toekomstige regenbuien voorspellen en oplossingen presenteren om deze gevolgen in de toekomst te beperken of zelfs te voorkomen. “Dit is van groot belang voor de samenleving omdat er door de klimaatverandering steeds vaker sprake zal zijn van extreem weer, en overstromingen enorme gevolgen hebben voor mensen, bedrijven en overheden”, zegt Oostwegel.

Jaring Hiemstra, oprichter en CEO van Ynformed: “We zien een enorme toename in mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie, in het bijzonder in domeinen als watermanagement, gezondheidszorg, assetmanagement, mobiliteit en energie. Door onze data science-kennis te combineren met de excellente domeinkennis van Royal HaskoningDHV verwachten we baanbrekende oplossingen te kunnen ontwikkelen. HydroTwin is slechts een voorbeeld van de doorbraken die we samen kunnen realiseren. Het Ynformed-team en ik hebben hoge verwachtingen van de kansen die ons dit gaat bieden.”

Applicatie-workloads in datacenter vragen inzicht, controle en security

0

Het ligt voor de hand dat meer inzicht in het datacenter op locaties en-/of in de cloud nodig is om de enorme complexiteit ervan het hoofd te bieden. Het gaat om inzicht in de verkeersstromen en de performance. En inzicht in applicatie-afhankelijkheden en afwijkende patronen die wijzen op onregelmatigheden en securityissues. Maar ook het netwerkbeleid moet beheerd, getest en doorgevoerd worden, terwijl trendanalyses natuurlijk ook welkom zijn. Met de komst van Cisco Tetration Analytics twee jaar geleden is dit allemaal veel eenvoudiger geworden. Althans, voor grote datacenters. Daar is nu verandering in gekomen.

Green light syndrome

Tetration is een platform dat volledige zichtbaarheid geeft van alles binnen een datacenter. Realtime van elk datapakket elke applicatie en elke datastroom, ongeacht de snelheid. Voorheen moesten organisaties op allerlei verschillende manieren data verzamelen en deze vervolgens analyseren. Er waren nauwelijks geschikte tools om een goede inventarisatie van het netwerk en het applicatielandschap te kunnen maken. Het gevolg was meestal de beruchte silo-benadering en uitkomsten gebaseerd op een green light syndrome . Dat wil zeggen dat goede prestaties van individuele componenten nog wel te bepalen zijn (die krijgen groen licht), maar dat geldt niet of nauwelijks van de prestaties van het geheel.

Peperduur

Zolang een datacenter niet over de juiste tools beschikt zit er niets anders op dan een specialist in te huren. Die moet dan aan de slag met het verzamelen van logs, het afnemen van interviews en het in kaart brengen afhankelijkheden tussen applicaties. Dat kan weken of zelfs maanden duren. Per project loopt het datacenter aan tegen een kostenpost tussen 300.000 en 4 miljoen euro per project. Voor kleinere organisaties niet op te brengen.

Betaalbaar

Tetration is nu ook verkrijgbaar als een cloudgebaseerde SaaS-oplossing voor organisaties en als een zuivere softwareversie (Tetration-V) voor kleinere datacenters. Hiermee komt het platform binnen bereik van kleinere organisaties, terwijl de functionaliteit en mogelijkheden hetzelfde zijn als van de oorspronkelijke on-premises versie. De nieuwe versies zijn binnen enkele uren in gebruik te nemen, zonder dat vooraf investeringen nodig zijn en met een betalen-voor-gebruik-model.

Zekerheid over compliance

Een belangrijke winst is de zekerheid over compliance. Daarvoor is het nodig om een consistent beleid af te dwingen in datacenters op locatie en in openbare en private clouds. Dat beleid kan ook eerst uitvoerig worden getest alvorens het door te voeren.

Zonder de juiste tools is het geen doen om compliance doorlopend te bewaken. Het menselijke brein kan nu eenmaal de lange en complexe firewall-regels niet meer snel en accuraat beheren. Tetration kan binnen enkele minuten melden of er regels worden overtreden, op basis van gedragsanalyse. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van machine learning en behavior analytics. Ongeacht de lifecycle in de applicatielaag en ongeacht welke infrastructuur worden alle applicatie-afhankelijkheden real-time in kaart gebracht.

Rendement

Voor een modern datacenter is het cruciaal dat er één enkele versie van de waarheid beschikbaar is, voor IT-operaties, voor het applicatie-team en voor security operations. Het voorkomt verstoringen door veranderingen in het datacenter en regels, levert security-winst op en verlaagt kosten die samenhangen met het optimaal laten werken van de applicaties binnen het datacenter én van support tot life cycle management. Risicomanagement en juist omgaan met compliance leveren voor het datacenter uiteindelijk het meeste op. Tetration biedt een rendement van bijna 60 procent bij een terugverdientijd van drie jaar.

Door Marc Samsom, Manager Networking, Datacenter and Collaboration Solutions, Cisco Nederland

Gemeente Zoetermeer implementeert zero trust security-model

0
  • Zoetermeer implementeert Zero Trust-model met VMware NSX-microsegmentatie voor geavanceerde security in het datacenter
  • VMware vRealize Operations aangeschaft voor meer inzicht in IT-processen en proactief prestatiebeheer
  • Gemeente volgt de BIG-regelgeving (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten)

VMware, wereldwijd leider in cloud-infrastructuur en zakelijke mobiliteit, maakt bekend dat de gemeente Zoetermeer, in samenwerking met security-partner ON2IT, VMware NSX-netwerkvirtualisatie heeft geïmplementeerd voor een zero trust security-model. Daarnaast is VMware vRealize Operations aangeschaft voor meer inzicht in IT-processen en het proactief beheren van de performance. De oplossingen zorgen er, naast het realiseren van geavanceerde security in het datacenter, voor dat de gemeente de strenge richtlijnen kan volgen waar Nederlandse gemeenten mee te maken hebben.

Zoetermeer is een moderne, snelgroeiende gemeente in de provincie Zuid Holland en telt ongeveer 125.000 inwoners. Als vooruitstrevende gemeente beseft Zoetermeer dat het grote aantal cyberaanvallen waar organisaties tegenwoordig mee te maken krijgen, laat zien dat een traditioneel, perimeter-centrisch security-model niet langer effectief is. Daarom heeft de gemeente samen met VMware-partner ON2IT IT Services gewerkt aan een oplossing die niet al het verkeer binnen het netwerk als ‘veilig’ bestempeld. Dit zero trust-model is gerealiseerd met behulp van de microsegmentatiemogelijkheden van VMware NSX. Zoetermeer is daardoor nu in staat zijn netwerk op te delen in compartimenten en automatisch fijnmazige security-regels toe te passen op individuele applicaties.

VMware NSX levert een belangrijke bijdrage aan de beveiligingsmaatregelen die worden ingezet bij het volgen van de BIG-regelgeving (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Deze BIG-regels zijn geïntroduceerd door de informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bestaan uit een set van beveiligingsmaatregelen die een goed basisbeveiligingsniveau voor gemeenten garanderen. Optimale en transparante IT-processen en security-regels zijn nodig om hieraan te kunnen voldoen.

“VMware helpt ons tegemoet te komen aan strenge regels die wij krijgen voor het beschermen van onze data. Dankzij microsegmentatie kunnen we de security-regels binnen ons netwerk beter beheren en toepassen op individuele applicaties. Het was voor ons de logische stap in het vormgeven van een secure software-defined datacenter”, zegt Van Gaalen, IT Manager bij de gemeente Zoetermeer.

Zoetermeer is al lange tijd klant van VMware en was de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakte van VMware Horizon desktopvirtualisatie. Als onderdeel van de mobiele digitalisering die de organisatie doormaakt, zullen alle medewerkers na de opening van het nieuwe gemeentehuis straks beschikken over ‘digitale werkplekken’. Daarbij wordt straks VMware AirWatch Mobile Device Management ingezet voor het beveiligen van het groeiend aantal mobiele apparaten dat in gebruik is bij de gemeente.

“De gemeente Zoetermeer wil graag digitale diensten aanbieden aan burgers en werknemers voorzien van de digitale tools waarmee ze hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Beveiliging is en blijft daarbij van groot belang. Dankzij VMware kunnen we de juiste mensen – of dat nu burgers zijn of werknemers – altijd veilige toegang bieden tot de juiste data”, aldus Daniël van Dijk, netwerkbeheerder en security-specialist van Gemeente Zoetermeer.

1,965VolgersVolgen
0AbonneesAbonneren

Recent gepubliceerd